Svampsjukdomar färgar träden gula i hela landet | Skogscentralen

Svampsjukdomar färgar träden gula i hela landet

Redan i juli blev björkbestånd på många håll i landet gula och fällde sina löv. Löven färgades gula för att den regniga sommaren gjort träden utsatta för svampsjukdomar. Olika bladfläcksjukdomar är en vanlig orsak till att björkar blir gula och björkrosten har samma effekt. Också i fjol drabbades björken av många svampsjukdomar.

Löven blir fläckvis bruna på en björk som drabbats av bladfläcksjuka. De lägsta grenarna drabbas först och den bruna färgen sprider sig sedan uppåt medan toppen förblir grön, vilket ger björken ett lustigt utseende som om den hade en hatt på sig. De björkar som i fjol drabbades har i år haft färre löv än normalt. En delorsak kan också vara köldskador.

- Svampsjukdomarna orsakar förluster speciellt i plantskolor men där kan de bekämpas kemiskt, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Svampsjukdomarna orsakar tillväxt- och kvalitetsförluster också på vuxna träd. Röjning och gallring minskar svampsjukdomarna eftersom mikroklimatet i en glesare skog är mindre gynnsamt för svamparna.

Björkrost kan förekomma på samma växtplats i flera år i rad eftersom sjukdomen övervintrar som sporer i i knoppfjällen och i löv som fallit till marken. Oftast orsakar svampsjukdomar bara små tillväxtförluster hos björken.

Skvattramrost en plåga för granen

Skvattramrost har färgat granbestånd gula i trakterna kring Salpausselkä i sydöstra Finland, i Birkaland och i sydvästra Finland. I norra och östra Finland har det förekommit mindre skvattramrost än normalt i år trots att förutsättningarna för sjukdomen varit gynnsamma. Vattenbryn har på sina håll färgats orangegula av skvattramrostens sporer.

- Skvattramrostens sporer är tydligt synliga på den undre sidan av granbarren. Barren faller av efter växtperioden och tillväxten minskar något men sjukdomen orsakar inte någon större skada för de drabbade träden. Om sjukdomen förekommer flera år i rad påverkar det tillväxten mer märkbart. För julgransodlare är redan en lindrig smitta ett gissel, säger Remes.

Skogscentralen informerade i början av juli om tallens knopp- och grentorka som orsakas av en svamp och gör tallarna bruna på olika håll i landet. Speciellt i Norra Savolax och de södra delarna av Norra Österbotten orsakar sjukdomen också tydliga tillväxtförluster. Kalla och regniga somrar gör tallen speciellt utsatt.

Svampsjukdomar har drabbat också vide och al ovanligt hårt den här sommaren. Redan före sommaren blev videsnår längs stränderna bruna i stora delar av landet. Fenomenet har upprepats under flera år i rad men de ekonomiska förlusterna är små eftersom de här träden inte odlas för energiproduktion i Finland.

Mer information ger
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
044 54 88 380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

 

.