Stormen Aila fällde skog huvudsakligen i Bottniska vikens kustområden | Skogscentralen

Stormen Aila fällde skog huvudsakligen i Bottniska vikens kustområden

Stormen Aila förstörde inga vidsträckta enhetliga områden med skog när den drog över landet förra veckan. Stormen fällde främst enstaka träd eller små grupper av träd i de södra kanterna av öppna platser. De största och enhetligaste skadeområdena uppstod i Vasa- och Karlebytrakterna och i Satakuntas kusttrakter. I dessa områden är värdet av det förstörda virket i storleksklassen 10-15 miljoner euro, och i hela landet uppskattas skadorna till cirka 15-20 miljoner euro.

Enligt information som Finlands skogscentral samlat in fällde torsdagens storm 0,4–0,7 miljoner kubikmeter virke, varav ungefär två tredjedelar i Satakunta, Österbotten och på en smal remsa vid Bottniska vikens kust. I resten av landet förstördes allt från flera tusen till några tiotal tusen kubikmeter per landskap. Några stora enhetliga skadeområden uppstod inte.  

På det finländska fastlandet nådde vindbyarna stormstyrka endast i Vasa, där Meteorologiska institutet mätte en vindhastighet på 26,8 meter i sekunden på flygplatsen. Vid mätstationerna i resten av fastlandet nådde vindarna inte upp till stormstyrka på 25 meter per sekund. Stormen varade ändå ovanligt länge då den rörde sig långsamt österut över landet. Hårda vindbyar som orsakade skador härjade i 10-20 timmar på västkusten och i 5-10 timmar i öst.  

Drivningen av stormvirke bör skötas av proffs  

Markägaren kan lämna kvar enstaka kullfallna träd i skogen eftersom de så småningom utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden. Om stormen har dragit omkull ett större antal träd i samma område måste man beakta skyldigheterna i skogsskadelagen om bekämpning av insektsskador.   

Om det finns över tio kubikmeter stormskadad gran per hektar eller över tjugo kubikmeter stormskadad tall per hektar, måste man enligt skogsskadelagen se till att den del som överstiger dessa gränser transporteras bort från skogen. Det är extra viktigt att förebygga insektsskador i granskogar som redan är drabbade av granbarkborren sedan tidigare. 

Arbetet med att få bort de stormskadade träden från skogen bör skötas av proffs. Det bästa alternativet är maskinell virkesdrivning. All onödig vistelse på stormskadeområden ska undvikas. Den som äger skog i ett drabbat område kan kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogstjänstföretagare eller ett skogsbolag för fortsatta åtgärder. 

Tilläggsinformation:  

Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi 

.