Stöden för byggande och iståndsättande av skogsvägar höjs | Skogscentralen

Stöden för byggande och iståndsättande av skogsvägar höjs

Kemera-stödet för grundliga förbättringar av enskilda vägar och byggande av nya skogsvägar stiger från och med 1.6.2018 i södra och mellersta Finland. Finlands skogscentral kan ta emot ansökningar om det förhöjda stödet redan nu, eftersom de nya stödnivåerna enligt förordningen även ska gälla projekt som redan aktualiserats hos Skogscentralen.

Kemera-stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar stiger i södra Finland från 35 till 50 procent, och i mellersta Finland från 45 till 50 procent av vägprojektens totala kostnader. I norra Finland är stödet oförändrat och utgör 60 procent av kostnaderna för iståndsättningen.

Kemera-stödet för nya vägar stiger i södra Finland från 20 till 30 procent, och i mellersta Finland från 35 till 40 procent av de totala kostnaderna för vägbygget. I norra Finland är stödet oförändrat och utgör 50 procent av byggkostnaderna. I praktiken återställs stöden till den nivå som gällde 2015.

- Skogsvägarna i Finland lider av ett stort reparationsunderskott. Förhoppningsvis kommer denna förhöjning av stödet att bidra till att skogsägare och aktörer känner sig motiverade att sätta vägarna i hållbart skick så att virkestransporterna inte äventyras. Det verkar nog som att det finns tillräckligt med Kemera-stödmedel, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Förhöjt stöd kan redan sökas

Skogsägare och aktörer kan lämna in Kemera-stödansökningar för skogsvägsprojekt redan i maj och få det förhöjda stödet för arbetena.

Skogsvägsprojekten beviljas det förhöjda stödet under förutsättning att ansökningarna godkänns i juni. Det gäller alla ansökningar om finansiering för vägprojekt som redan aktualiserats hos Skogscentralen. Handläggningen av Kemera-stödansökningar för skogsvägar tar ungefär en månad i anspråk.

Regiongränserna för Kemera-stöden visas på Skogscentralens webbplats.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande: ”Mer stöd till skogsvägar
 

Mer information:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.