Södra serviceområde: Skogscentralen gör förändringar i kontorsnätverket | Skogscentralen

Södra serviceområde: Skogscentralen gör förändringar i kontorsnätverket

Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.

Målet med förändringarna är att spara på kostnaderna, skapa större arbetsgemenskaper och förbättra användningen av de tillgängliga lokalerna. Just nu har Skogscentralen ett kontor i så gott som varje stad i Finland.

Många av Skogscentralens nuvarande kontor är små med arbetsgemenskaper som består av ett par personer och med alldeles för stora lokaler för behovet. I framtiden finns färre kontor men ändå ett tillräckligt tätt nätverk för att betjäna kunderna.

Skogscentralen l – k letar också efter nya, mer ändamålsenliga lokaler för ett stort antal kontor som inte läggs ner. Hyresavtalen för de kontor som stängs sägs upp, tidsbundna avtal förnyas inte och en del lokaler säljs. Först efter det stängs kontoren.

Skogscentralen ser årligen över sitt kontorsnätverk som en del av planeringen av verksamheten.

– Skogscentralen kommer att stänga kontoret i Orimattila i slutet av september. Våra kontor i Ekenäs och Tavastehus flyttar 1.6.2016 och Jakobstadskontorets situation utvärderar vi på nytt i slutet av år 2017, berättar regiondirektör Karen Wik-Portin.

En lista över de kontor som stängs hittar du på Skogscentralen.fi

Ytterligare information:
Finlands skogscentral, södra serviceområdet
regiondirektör Karen Wik-Portin
tel. 050 581 1780
karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi

.