Skogsskattedeklareringen pågår nu som livligast | Skogscentralen

Skogsskattedeklareringen pågår nu som livligast

Näringsidkare inom skogsbruket ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 2.3.2020. Datumet gäller också de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska lämna in sin skogsskattedeklaration senast 2.4.2020. De som är permanent bosatta utomlands ska lämna in skogsskattedeklarationen i maj samtidigt som de lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration.

Skogsbruksidkare har i januari fått en förhandsifylld 2C-blankett per post. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på adressen skatt.fi/blanketter/2C. Det rekommenderas att man gör deklarationen på nätet i MinSkatt. På adressen suomi.fi/fullmakter kan man ge någon annan fullmakt att sköta ens skatteärenden. 

Också deklaration och betalning av moms (deklarationen av skatter på eget initiativ) görs i MinSkatt. Mervärdesskatten betalas på eget initiativ senast 2.3. Skogsägare som är momsskyldiga ska deklarera och betala moms. Pappersblanketter får man vid behov på skattemyndighetens webbplats eller på skattebyråerna. 

Man behöver inte lämna in skattedeklarationen för skogsbruk eller deklarationen av skatter på eget initiativ om man under 2019 inte har haft några skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna. Om man lämnar in deklarationen för sent kan man tvingas betala en förseningsavgift. 

Ändringar i avdragen 

Bara några små ändringar har gjorts i avdragen i skogsbeskattningen. Till exempel avdraget för användning av egen bil har hållits oförändrat på 0,25 euro per kilometer som körts 2019. Om man i skogsbruket använder en snöskoter, fyrhjuling eller traktor som inte hör till skogsbrukets maskinpark är avdraget fortfarande 14 euro per körtimme med snöskoter och terränghjuling och 11 euro per körtimme med traktor. I värdena för virkesslag vid leveransarbete och för virke till eget bruk har det däremot skett förändringar, och de nya värdena finns angivna i anvisningarna för hur man fyller i skattedeklarationen. 

Eventuella skogsgåvoavdrag kan skötas i MinSkatt eller på blankett 2L. Det ska göras samtidigt som man lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration. Avdragsgrunden kan räknas ut med Skogscentralens skogsgåvoavdragskalkylator

Skogscentralen ordnar utbildning 

Under början av året ordnar Skogscentralen skattekvällar och olika utbildningar om skogsbeskattning i olika delar av landet. Anmälan till dem sker på Skogscentralens Kurser och evenemang-sida

Tilläggsuppgifter:

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 0400 256 146
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi 

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0377
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

.