Skogsestraden på Farmari bjuder in alla skogsintresserade | Skogscentralen

Skogsestraden på Farmari bjuder in alla skogsintresserade

Estraden Metsälava på lantbruksutställningen Farmari bjuder på aktuella ämnen och diskussioner, arbetsdemonstrationer samt underhållning den 14–17 juni i Seinäjoki. Experter berättar om tjänster för skogägare och innovationer inom bioekonomi. Finska mästaren i kvastbindning visar hur man gör en bastukvast och vedklabbarna flyger i vedhuggningstävlingen. Finlands skogscentral står för programmet på estraden Metsälava.

Estraden Metsälava på lantbruksutställningen Farmari bjuder under fyra dagar på ett mångsidigt program för dem som är intresserade av skog och att äga skog.

Nära Metsälava reser sig ett plantbestånd där Skogscentralens Matti Äijö och Jyrki Ilves från vuxenutbildningscentret Sedu demonstrerar en säker användning av röjningssåg och motorsåg. De erfarna plantskogsvårdarna ger utställningsbesökarna tips om gallringsteknik, service på sågblad och hur man fäster selar. Allmänheten kan på nära av stånd följa hur finska mästaren i bastukvastbindning Pentti Hakala gör den perfekta badkvasten.

På Metsälava kan man också varje dag lyssna till anföranden av påverkare inom skogsbranschen. Under utställningen kommer bland annat näringsminister Mika Lintilä (C.), riksdagsledamot Susanna Koski (Saml.), ordföranden för MTK:s skogsdelegation Mikko Tiirola, skogsdirektör Juha Mäntylä från Metsä Group, Keitele Forest Oy:s direktör Matti Kylävainio och skogsdirektör Anna Rakemaa från Skogscentralen att tala på estraden Metsälava. Anförandena handlar om aktuella frågor och framtidsutsikter i skogsbranschen.

Vedhuggningstävling och information för skogsägare

På torsdagen och fredagen tävlar man om mästerskapet i vedhuggning på Metsälava. Det finns två tävlingsserier, en för damer och en för herrar. Tävlingen går ut på att klyva björkkubbar. Den som klyver björkveden snabbast vinner. Speaker på Halkoliiteri.com-tjänstens tävling är skidåkningslegenden Juha Mieto.

I år står Finlands skogscentral för programmet på estraden Metsälava. Metsälava har byggts av sydösterbottnisk CLT-skiva som används i stommen på nya trävåningshus.

På utställningen presenterar Skogscentralen aktuella kurser och utvecklingsprojekt samt tjänster som riktar sig till skogsägare. På Skogscentralens avdelning (ME1) kan man bekanta sig med tjänsten MinSkog.fi och pröva på den nya räknaren för skogsgåvoavdrag.

Skogscentralen medverkar också på naturresursförvaltningens gemensamma avdelning för bioekonomi (A57) på Seinäjoki Areena. Projektet Tillväxt för företag i skogsbranschen presenterar sig på avdelning ME29 och projektet Biobusiness till Birkaland på avdelning ME25.

Mer om programmet på Metsälava kan läsas på Skogscentralens webbplats (på finska).

Läs även om programmet på avdelningen Bioekonomi (på finska).

Mer information:
Jouni Aila
västra serviceområdet, chef för kundtjänster
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0419
jouni.aila(at)skogscentralen.fi

Taru Patteri
västra serviceområdet, kommunikationsplanerare
Finlands skogscentral
tfn 050 325 0586
taru.patteri(at)skogscentralen.fi

.