Skogscentralens tjänst underlättar planeringen av virkesanskaffningen | Skogscentralen

Skogscentralens tjänst underlättar planeringen av virkesanskaffningen

Skogscentralen publicerar varje vecka en uppdaterad prognos över virkesvolymen på marknaden. Tjänsten har utökats med nya egenskaper. Nu kan du jämföra virkesutbudet regionvis med avverkningsmålet i det regionala skogsprogrammet.

Skogscentralens tjänst visar virkesvolymen på marknaden i realtid.  Med hjälp av tjänsten kan aktörer inom skogbruket följa upp virkesutbudets utveckling i sitt eget verksamhetsområde.

Prognosen har nyligen förnyats och med hjälp av den får man nu exaktare information om användningen av skogarna. Användaren kan jämföra utvecklingen av virkesutbudet med det regionalt fastställda avverkningsmålet.

Skogscentralens tjänst uppdateras varje vecka med uppgifter om trävaruslag som står till buds och om användningen av skogarna enligt avverkningssätt och ägargrupp. Den som använder tjänsten kan söka information enligt kommun, landskap, det regionala skogsprogrammets område och Skogcentralens serviceområden.

- Tjänsten är enkel att använda och lämpar sig väl som stöd för planeringen och uppföljningen av virkesanskaffningen. Aktörer i skogsbranschen kan fritt ladda ned material från tjänsten och vidareförädla den efter eget behov, berättar Pekka Vainikka, chef för näringstjänster vid Finlands skogscentral.

Med hjälp av prognosen kan man också följa kumulativa summor av rotpris och virkesvolymer. Tjänsten finns på Skogscentralens webbplats.

Uppgifterna i Skogscentralens tjänst baserar sig på anmälningar om användning av skog och på skogsdata som täcker över 11,6 miljon hektar skog, dvs. 82 procent av privatskogarnas areal. Tjänsten har kompletterats med uppgifter sedan 2016.

Mer information:
Pekka Vainikka
chef för näringstjänster, sydöstra serviceområdet
tfn 0400 557 097
pekka.vainikka(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
skogsdataexpert
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

.