Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades | Skogscentralen

Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades

Finlands skogscentrals samarbetsförhandlingar avslutades 19.12.2017.

Finlands skogscentrals samarbetsförhandlingar avslutades 19.12.2017. Sparbehovet minskade betydligt då det blev klart att Skogscentralens statsstöd minskar med en mindre summa än vad som ursprungligen föreslogs. De förhandlande parterna kom överens om att det kvarvarande sparbehovet kan skötas bland annat med interna arrangemang och pensioneringar.

Arbetsgivarens ursprungliga förslag var att spara 1,2 miljoner euro i personalkostnader. Sparbehovet beror på Skogscentralens minskade statsstöd.

Skogscentralen sysselsätter just nu kring 560 personer.

Mer information
Ari Eini
direktör, Finlands skogscentral
tfn 029 432 5401
ari.eini(at)skogscentralen.fi

.