Skogscentralen inledde samarbetsförhandlingar | Skogscentralen

Skogscentralen inledde samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingar för att balansera upp ekonomin har startats inom de offentliga tjänsterna vid Finlands skogscentral. Genom att skära ned på personalen och minska antalet befattningar ska besparingar uppnås. Arbetsgivarens framställning innehåller permitteringar, byte av semesterpenning mot ledighet och en minskning på ca 40 årsverken. Eventuella pensionsarrangemang eller ändringar av anställningar till deltidsanställningar kan minska antalet personer som sägs upp.

Sparbehovet beror på det starkt krympande statsstödet till Skogscentralen. Beroende på projektverksamhetens omfattning utgör statsstödets andel ca 85-90 procent av Skogscentralens budget. Under perioden 2012–2016 har statsstödet minskat med ca 8,6 miljoner euro.

Finlands skogscentral startade verksamheten som en riksomfattande organisation den 1 januari 2012. Under de gångna fyra åren har Skogscentralen effektiviserat verksamheten bland annat genom att förnya organisationen och digitalisera tjänster. Personalen har minskat med ca 150 personer under denna tid. 

Skogscentralens offentliga tjänster sysselsätter för närvarande ca 530 personer.

Mer information               

direktör Ari Eini
Finlands skogscentral, offentliga tjänster
tfn 029 432 5401
förnamn.efternamn@skogscentralen.fi

.