Skogscentralen gör förändringar i kontorsnätverket | Skogscentralen

Skogscentralen gör förändringar i kontorsnätverket

Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.

Målet med förändringarna är att spara på kostnaderna, skapa större arbetsgemenskaper och förbättra användningen av de tillgängliga lokalerna. Just nu har Skogscentralen ett kontor i så gott som varje stad i Finland.

– Många av våra nuvarande kontor är små med arbetsgemenskaper som består av ett par personer och med alldeles för stora lokaler för behovet. I framtiden har vi färre kontor men ändå ett tillräckligt tätt nätverk för att betjäna kunderna, säger förvaltningsdirektör Jorma Tolonen.

Skogscentralen letar också efter nya, mer ändamålsenliga lokaler för ett stort antal kontor som inte läggs ner. Hyresavtalen för de kontor som stängs sägs upp, tidsbundna avtal förnyas inte och en del lokaler säljs. Först efter det stängs kontoren.

Skogscentralen ser årligen över sitt kontorsnätverk som en del av planeringen av verksamheten.

En lista över de kontor som stängs hittar du på Skogscentralen.fi

Ytterligare information:
Finlands skogscentral
förvaltningsdirektör Jorma Tolonen
tel. 044 710 4207
jorma.tolonen(at)skogscentralen.fi

.