Skogsägarna vill sköta skogsegendomen på nätet | Skogscentralen

Skogsägarna vill sköta skogsegendomen på nätet

Skogsägarna sköter gärna sin skogsegendom på nätet. E-tjänster är det näst mest angenäma sättet att sköta skogsärenden enligt de skogsägare som har besvarat en enkät som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) utfört. Bara personliga möten är ett populärare sätt. De flesta svarande skulle rekommendera Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi för sina bekanta. PTT har utfört enkäten åt Skogscentralen, som upprätthåller MinSkog.fi.

Skogsägarna anser att MinSkog.fi är lätt att använda och att beståndsuppgifterna i tjänsten är tydliga. Allmänt anses skogsdata och åtgärdsrekommendationerna som bygger på skogsdata vara tillförlitliga. De svarande upplever att de har nytta av informationen i tjänsten när de planerar arbeten i sin skog.

- Den elektroniska ärendehanteringens roll i skogsägarnas verksamhet har klart vuxit och skogsägarna upplever det som ett bra sätt att sköta skogsärenden. När MinSkog.fi utvecklas är det viktigt att ännu mångsidigare beakta skogsägarnas varierande resurser och mål i skogsanvändningen, säger skogsekonomist Sari Pynnönen vid PTT.

Avgiftsfri och flexibel tjänst

De svarande ansåg att det bästa med MinSkog.fi är att tjänsten är avgiftsfri och att man kan sköta ärenden när som helst och var som helst enligt hur det passar en själv bäst. Det här förenklar också hanteringen av skogsärenden för skogsägare som bor långt från sin skog.

Främst använder skogsägarna MinSkog.fi för att bekanta sig med uppgifter om och kartor över sin skog och de avverknings- och skogsvårdsförslag som ges. Dessutom utnyttjar de tjänsten för att planera vilka åtgärder som ska genomföras i skogen och när.

I fortsättningen vill skogsägarna att det i MinSkog.fi finns fler verktyg som stöder beslutsfattandet, till exempel kalkyler på de ekonomiska skillnaderna mellan att sköta sin skog enligt principerna för en olikåldrig eller likåldrig skog. Skogsägarna tycker också att det vore intressant att se förändringarna i skogen genom fotografier och 3D-bilder.

PTT skickade i augusti 2016 ut en e-postenkät till skogsägare som har loggat in i MinSkog.fi. Totalt 5306 skogsägare besvarade enkäten och svarsprocenten var 16. Av de svarande tyckte nästan en fjärdedel att en offentlig e-tjänst är det bästa sättet att sköta ärenden som gäller förvaltning av skogsegendom.

Bland de som besvarade enkäten finns något flera yngre än äldre personer och också flera personer som bor långt från sin skog än som bor nära. De flesta som besvarade enkäten uppger att det huvudsakliga målet med skogsägandet är virkesproduktion och ekonomisk vinst. Skogsägandet i sig ses också som viktigt.

E-tjänsten MinSkog.fi upprätthålls av Finlands skogscentral och erbjuder skogsägare uppdaterad skogsdata om den egna skogen utan avgift. Informationen bygger på laserskanning av skogar som Skogscentralen har utfört med offentliga medel. Den enskilda fastighetens uppgifter har tagits fram med hjälp av kalkyler och simulering.

Mer information ger:
Veikko Iittainen
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

Förfrågningar om studien:
Sari Pynnönen
Skogsekonomist
Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT
tfn 040 164 8093
sari.pynnonen(at)ptt.fi

.