Skogsägare planerar avverkningar för nästan 50 miljoner efter upplegan | Skogscentralen

Skogsägare planerar avverkningar för nästan 50 miljoner efter upplegan

Skogsägarna har planerat att avverka skog på ett nästan 16 000 hektars område på grund av skador som de tunga snömassorna vållade i vintras. Avverkningarna väntas ge 1,6 miljoner kubikmeter virke med ett sammanlagt försäljningsvärde på 45–50 miljoner euro. Försäljningsbortfallet som upplegan orsakar är cirka 7–10 miljoner euro. Där det är som värst har nästan alla träd på flera hektar brustit.

Mest har skogen skadats i Kajanaland, där man planerar avverkningar för över 20 miljoner euro  på grund av upplegan, och skadornas värde uppgår till nästan fyra miljoner euro. De största skadeområdena finns i Suomussalmi, Kuhmo och Puolanka.

I Norra Karelen planeras avverkningar för 16 miljoner euro och i Norra Savolax för ungefär fem miljoner. Valtimo, Nurmes och Rautavaara hör till de värst drabbade kommunerna.

Mer information om avverkningsplanerna per kommun i de drabbade områdena finns i mediematerialet på Finlands skogscentrals webbplats.

Skadade barrträd måste tas bort

Barkborrar och andra insekter svärmar i maj-juni och slår till mot virkeshögar och färska träd som brutits och fläkts sönder av den tunga snön. Därför bör man få bort virket och de skadade träden från skogen och vägkanterna senast i juli, så att en ny insektgeneration inte hinner komma ut från trädstammarna.

- De drabbade områdena är ovanligt stora. Det blir troligtvis kvar mycket virke i skogen ända till hösten, och då kommer det att finnas mycket mer insekter nästa år, säger beredskapschef Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

För att undvika de följdskador som insekterna orsakar i de skadade träden är ägaren skyldig att få bort de skadade träden ur skogen och från mellanlagren inom en utsatt tid som fastställs i skogsskadelagen.

- Skadade träd är till exempel stammar som brutits och blivit stående, brutna krondelar och träd som fallit hela. Drivningsskyldigheten gäller inte lövträd, säger Tommi Lohi, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentrals norra serviceområde.

Skogsägaren kan lämna fallna lövträd och små mängder barrträd kvar i skogen för att öka den biologiska mångfalden.

Närmare uppgifter om vad skogsskadelagen säger om skyldigheterna och tidsfristerna finns på Skogscentralens webbplats.

Kartläggning med satellitbilder testas

I de drabbade områdena testar Skogscentralen nu med finansiering av Jord- och skogsbruksministeriet att använda satellitbilder för att kartlägga skadorna. Metoderna för att kartlägga plötsliga, omfattande skogsskador som sträcker sig över flera landskap behöver utvecklas så att man får snabbare och exaktare information om skadorna. Informationen behövs till stöd när man planerar hur drivningen ska riktas och för att man bättre ska kunna beräkna de ekonomiska förlusterna och förbereda sig på risken för följdskador.

De tester som gjorts hittills har visat att det är svårt att få tillförlitliga resultat med satellitbilder vintertid. Resultaten av satellitbilder som tagits under den snöfria tiden kommer sannolikt i början av juni.

 
Mer information:
Tommi Lohi
chef för finansiering och granskning, norra serviceområdet
Finlands skogscentral
tfn 040 039 7066
tommi.lohi(at)skogscentralen.fi

Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.