Pohjan Taimi får ny ägare | Skogscentralen

Pohjan Taimi får ny ägare

Finlands skogscentral och Tapio Oy sålde sin aktiestock i Pohjan Taimi med ett avtal som slöts 30.12.2016. Det litauiska företaget UAB Futurista LT äger numera Pohjan Taimi. Bakom UAB Futurista LT finns samma ägare som för Pohjan Taimis mångåriga kumpan Skogran-bolaget som har producerat de skogsvårdstjänster som Pohjan Taimi har förmedlat. Den nya ägaren involverar intresserade från den operativa ledningen i ägandet av bolaget.

Pohjan Taimi har plantskolor i Juga, Kannus och Kemijärvi. Bolaget har producerat 20–30 miljoner plantor per år. Personalen börjar arbeta för den nya ägaren som gamla anställda och Rauno Kataja fortsätter som vd.

Affären möjliggör att Pohjan Taimis verksamhet utvecklas och säkrar att kvalitativt skogsodlingsmaterial produceras, speciellt för norra Finlands behov.

Mer information ger:

ordförande Leena Tenhola, Finlands skogscentrals direktion
tfn 040 543 0539, leena.tenhola(at)mavi.fi

förvaltningsdirektör Jorma Tolonen, Finlands skogscentral
tfn 044 7104 207, jorma.tolonen(at)skogscentralen.fi

verkställande direktör Panu Kallio, Tapio Oy
tfn 040 700 5405, panu.kallio(at)tapio.fi

verkställande direktör Rauno Kataja, Pohjan Taimi Oy
tfn 040 596 6307, rauno.kataja(at)pohjantaimi.fi

.