MinSkog.fi-kampanj uppmuntrar till skogsvård | Skogscentralen

MinSkog.fi-kampanj uppmuntrar till skogsvård

Finlands skogscentral bjuder in skogsägare att delta i en ny kampanj i MinSkog.fi-tjänsten. I Hur sköter du skogen? -kampanjen frågar Skogscentralen användare av tjänsten om kommande skogsvård. Bland de som svarar lottar vi ut en röjsåg.

I MinSkog.fi-tjänstens nya kampanj uppmuntras skogsägarna att bekanta sig med skogsvårdsförslagen på den egna fastigheten. I kampanjen frågar vi hur de i tjänsten föreslagna vårdåtgärderna verkar och hur skogsägaren planerar att utföra arbetet. Det går att delta i kampanjen under perioden 1.9–31.12.2017 på sidan Skogsskötsel i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi syns de aktuella och brådskande skogsvårdsförslagen för skogsfastigheten. Skogsägaren kan i tjänsten behändigt kontrollera om plantskogen behöver vård eller ungskogen behöver gallras. MinSkog.fi visar också en uppskattning av kostnaderna för arbetet. Skogsägaren kan samtidigt i tjänsten meddela redan utförd skogsvård och uppdatera sin egen skogliga information.

- Förslagen i tjänsten ger information om tidpunkten för skogsvården som stöd för skogsägaren i beslutsfattandet. Innan skogsvård beställs lönar det sig att granska arbetsobjekten i terrängen, antingen själv eller tillsammans med en expert, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster.

Skogsägare kan besvara enkäten genom att logga in i MinSkog.fi med sina personliga bankkoder eller med ett mobilcertifikat. Bland de som svarat på frågan lottar vi ut en Husqvarna 545FX-röjsåg.

Hitta någon som utför arbetet

De inhemska skogarnas virkesreserv och tillväxt är större än någonsin förut, men skogsvård lämnas ändå ogjord. Speciellt i ungskogar och i plantskogar finns stora mängder ogjort arbete.

Det arbete som utförs under en skogs tidigaste år, som gräs- och slyröjning är viktiga att utföra vid rätt tidpunkt. På det sättet växer träden bättre och snabbare.

- Gräs- och slyröjning är det arbete som är allra viktigast att utföra vid rätt tidpunkt, kring fem år efter planteringen. Skogsägaren kan själv göra det eller köpa arbetet av en aktör. I MinSkog.fi hittar du enkelt kontaktuppgifter till de aktörer som erbjuder skogsvårdsarbeten, säger Iittainen.

MinSkog.fi erbjuder skogsägare uppdaterad information om den egna skogen. Finlands populäraste skogsdatatjänst har redan använts av 85 000 skogsägare och 532 företag i branschen.

Mer information ger:
Veikko Iittainen
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

.