MinSkog.fi blir avgiftsfri för aktörer | Skogscentralen

MinSkog.fi blir avgiftsfri för aktörer

Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för aktörer i skogsbranschen från och med den 1 mars 2017. Hittills har aktörerna betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten. Privata skogsägare har kunnat använda tjänsten MinSkog.fi gratis redan under ett par års tid.

Från och med mars debiteras aktörerna i skogsbranschen inte längre för användningen av Skogscentralens tjänst MinSkog.fi. Den tidigare avgiften grundade sig på Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer, som var i kraft till slutet av februari.

Servicechef för skogsägartjänster Veikko Iittainen vid Finlands skogscentral är övertygad om att tjänsten MinSkog.fi kommer att användas mer nu när avgiften försvinner.

Tjänsten är en mötesplats där skogsägare och aktörer i branschen kan komma överens om avverkningar och skogsvårdsarbeten.

- Förhoppningsvis kommer skogsägarna och aktörerna med skogsägarnas samtycke att i större utsträckning utnyttja den basinformation om skogarna och naturen som ingår i tjänsten MinSkog.fi. Metsäteho Oy har beräknat att man med hjälp av den skogliga informationen varje år skulle kunna uppnå en ekonomisk nytta på upp mot 100 miljoner euro inom skogsvård, avverkning och förädling, säger Iittainen.

Närmare 400 företag har registrerat sig i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi för aktörer. I dessa företag används tjänsten av sammanlagt 2 000 personer.

Den skogliga informationen som ingår i tjänsten MinSkog.fi täcker för närvarande redan 82 procent av arealen i privatskogarna i Finland. I tjänsten har skogsägarna delat med sig av skogsdata som täcker 2,8 miljoner hektar skog till skogsföretagens och andra aktörers förfogande.

Mer information:
Björn Stenmark
chef för kundtjänster
tfn 050 527 2309
bjorn.stenmark(at)skogscentralen.fi

.