MinSkog.fi är den populäraste e-tjänsten för skogsägare | Skogscentralen

MinSkog.fi är den populäraste e-tjänsten för skogsägare

Skogscentralens MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsägare i Finland visar en studie som Tieto Ab och Jyväskylä universitet gjort.

67 procent av de 13 533 skogsägare som besvarade enkäten uppgav att de använder MinSkog.fi medan 14,5 procent använder den näst populäraste tjänsten. En majoritet av de svarande har ägt skog i över tio år och sköter några gånger per år ärenden som har med den egna skogen att göra. 69 procent av de svarande har också en skogsbruksplan. Enkäten utfördes i maj-juni i år.

- Studien visar att e-tjänster och elektronisk ärendehantering intresserar skogsägare och att de har hittat vår tjänst. I september blir verkställandeanmälningar enligt Kemera-lagen tillgängliga för skogsägare och aktörer i tjänsten. Det här kommer ytterligare att öka tjänstens popularitet bland aktiva skogsägare och skogsaktörer, säger Veikko Iiitainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Alla har nytta av elektronisk skogsdata

Skogscentralen framställer MinSkog.fi-tjänstens skogsdata med offentlig finansiering.  Alla uppgifter är beståndsvisa och de skogsvårdsåtgärder och avverkningar som föreslås för de olika figurerna är kalkyler. Dessutom ger tjänsten förslag kring naturvård och skydd av skogen. Besök i terrängen har bara gjorts på en liten del av figurerna och skogsägarens mål med sin skog har inte beaktats i förslagen.

- Om skogsägaren vill specificera uppgifterna så att de motsvarar de egna målen lönar det sig att låta göra en skogsbruksplan.  Till exempel skogstjänstföretag, skogsvårdsföreningar och skogsindustriföretag gör sådana. De data som producerats med skattemedel är med skogsägarens tillstånd tillgängliga som bakgrundsmaterial för att göra skogsbruksplaner, säger Iittainen.

Skogsägarens uppgifter är alltid skyddade och alla MinSkog.fi-användare loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst en lag om hanteringen av skogsdata. Även om tillgången till skogsdata breddas anses ändå uppgifter som kunde identifiera skogsägaren och skogsfastigheten vara personuppgifter. Det betyder att de här uppgifterna också i framtiden kräver säker identifiering i MinSkog.fi.

Skogscentralen framställer också olika infoprodukter och sammandrag utgående från skogsdata och skogsdata utnyttjas för forskning, för att främja skogsekonomin och för att övervaka skogslagen. Juha Sipiläs regerings tre år långa spetsprojekt med rubriken Fram för trä och nya skogsprodukter har som ett mål att utveckla skogsdata och de elektroniska tjänsterna.

Skogscentralen lanserade MinSkog.fi 2012 och tjänsten utvidgas hela tiden. Just nu finns det uppgifter om 10,6 miljoner hektar skog i tjänsten och 64 000 skogsägare och 1 900 aktörer använder tjänsten. Omfattande uppgifter om Finlands privatägda skogar färdigställs 2020.

Du kan läsa mer om skogsdata på Skogscentralens webbplats. Här ser du hur användningen av olika e-tjänster för skogsägare fördelar sig.

Ytterligare information:
Veikko Iiitainen
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

.