Läs om de regionala skogsprogrammen på Skogscentralens webbplats | Skogscentralen

Läs om de regionala skogsprogrammen på Skogscentralens webbplats

Samtliga 14 regionala skogsprogram har nu publicerats på Skogscentralens webbplats. Skogsprogrammen verkställer den nationella skogsstrategin och har beretts av skogsråden i landskapen i samarbete med hela skogsbranschen. En mångsidig och hållbar användning av skogarna som skapar arbetstillfällen och ger landskapen inkomster är det bärande temat i skogsprogrammen.

I de finska skogarna växer det varje år mer virke än vad som tas ut. Målet är att skogsprogrammen ska ger mer välfärd i regionerna via en hållbar skötsel och användning av skogarna: skogsskötsel skapar arbetstillfällen och ger landskapen inkomster, skogarna erbjuder rekreationsmöjligheter och skogsnaturens och vattendragens tillstånd bevakas. I flera regionala skogsprogram fästs uppmärksamhet dessutom vid att den reviderade skogslagen har öppnat möjligheter för en allt mångsidigare behandling av skogarna.

Skogscentralen verkställer skogsprogrammen tillsammans med hela skogsbranschen. Målutfallet följs upp och alla som är verksamma i skogsbranschen behövs för åtgärderna i programmet.

– Att sammanställa programmen och fastställa utvecklingsåtgärderna för skogsbranschen har varit en stor gemensam ansträngning. Nu börjar den mest krävande delen: att vidta de viktigaste och mest brådskande åtgärderna i samarbete med branschaktörerna, säger näringsdirektör Anssi Niskanen på Skogscentralen.

Läs om din egen regions skogsprogram på Skogscentralens webbplats http://www.skogscentralen.fi/de-regionala-skogsprogrammen.

Mer information om de regionala skogsprogrammen

Kajanaland: Tuomo Mikkonen, tfn 044 710 4226
Norra Österbotten: Eeva-Liisa Repo, tfn 040 548 7026
Lappland: Ulla Huusko, tfn 040 182 3496
Mellersta Finland: Seija Tiitinen-Salmela, tfn 0400 188 218
Norra Savolax: Seppo Niskanen, tfn 0500 498 397
Norra Karelen:
Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta): Tapio Nummi, tfn 040 525 3203
Birkaland: Ari Lähteenmäki, tfn 0400 333 759
Södra och Mellersta Österbotten: Yrjö Ylkänen, tfn 050 314 0465
Sydöstra Finland (Kymmenedalen och Södra Karelen): Pekka Vainikka, tfn 0400 557 097
Södra Savolax: Antti Heikkilä, tfn 0400 153 747
Österbotten: Göran Ådjers, tfn 050 463 0832
Tavastland (Päijänne-Tavastland, centrala Tavastland): Jouni Rantala, tfn 040 700 4115
Nyland: Jukka Matilainen, tfn 0400 497 574

.