Kunskap åt skogsägare – nu finns redan över 50 Skogsvårdens ABC-videor | Skogscentralen

Kunskap åt skogsägare – nu finns redan över 50 Skogsvårdens ABC-videor

Serien Skogsvårdens ABC, på finska Metsänhoidon ABC, har utökats med nya videor som till exempel handlar om plantskogsvård, skogens utveckling, beskattning, dödsbon och skogsnaturens mångfald samt hur man kan öka den. De praktiska undervisningsvideorna produceras i samarbete mellan Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso, Metsä Group och UPM.

Med hjälp av videorna i serien Skogsvårdens ABC kan skogsägare bekanta sig med skogsbrukets grundfrågor. Serien har kompletterats med nio nya videor som kan ses i videotjänsten Youtube, i november också textade till svenska.

Det finns över 50 videor i serien. Videorna lämpar sig som utbildningsmaterial åt aktiva skogsägare och andra som är intresserade av skogsbranschen. På videorna berättar skogsproffs om skogsvård, användning och skydd av skog och hur naturvärden beaktas i skogsbruket. Förutom skogsägare har också skolor och läroanstalter utnyttjat videorna.

- På videorna syns organisationernas bästa experter så informationsmängden på Skogsvårdens ABC-kanalen är enorm, säger skogsexpert Annamari Rajoo, som representerar skogsvårdsföreningarna.

Praktiska tips intresserar

Den populäraste videon i serien handlar om hur man använder röjsågen och har setts över 90 000 gånger (på finska). Också videorna om förstagallring, röjsågsservice och drivning av energived har intresserat över 40 000 tittare. Skogscentralen, skogsvårdsföreningarna och de tre största skogsbolagen har gjort videorna i samarbete i över 10 år.

- Många av videorna från den allra första tiden är fortfarande aktuella och viktiga, innehållet har klarat av tidens tand, säger marknadsföringschef Juha Hanni vid Stora Enso.

- Genom att kombinera styrkorna har vi kunnat skapa mycket nyttigt material åt skogsägarna. Med hjälp av videorna kan såväl nybörjare som mer erfarna skogsägare bekanta sig med skogsfrågor, säger marknadsföringsexpert Katri Viitanen vid Metsä Group.

Grundtanken med videorna har hela tiden varit att svara på frågorna: vad, varför, när, hur gynnar det skogsägaren och hur gynnar det skogen.

- Videorna erbjuder de mest centrala sakerna i en ganska kort form, så att skogsägarna sedan vet vad de ska tänka på då beslut fattas. Utan ett beslut händer det inget i skogen, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Videorna finns på Youtube, på finska och textade till svenska

Mer information:
Juha Hanni 
marknadsföringschef
Stora Enso Oyj 
tfn 040 520 1590 
juha.hanni(at)storaenso.com 

Katri Viitanen 
marknadsföringsexpert
Metsä Group 
tfn 050 381 9749 
katri.viitanen(at)metsagroup.com 
 
Veikko Iittainen 
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030 
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

.