Kiira-stormen orsakade mest skogsskador i södra Finland | Skogscentralen

Kiira-stormen orsakade mest skogsskador i södra Finland

Lördagens stormvindar fällde över 100 000 kubikmeter träd i Nyland, Kymmenedalen och södra Karelen. Det finns inte uppgifter om vindskador på andra håll i Finland. Finlands skogscentral uppskattar att skadorna på skogen uppgår till cirka 3 miljoner.

Kiira-stormens skogsskador motsvarade till sin storlek de skador som stormen Rauli orsakade i augusti i fjol. De största skadorna orsakade stormen i Orimattila, Mäntsälä, Itis, Kuusankoski, Sibbo och Lovisa.

Skogscentralen påminner om att träd som har fällts av vinden ska avlägsnas från skogen. Finns det mer än 10 kubikmeter skadade granar per hektar måste mängden som överskrider det enligt skogsskadelagen avlägsnas för att undvika insektsskador. För tall är motsvarande gränsvärde 20 kubikmeter per hektar.

Det är speciellt viktigt att förebygga insektsskador i granbestånd som granbarkborrarna redan angripit. Skogsägare kan lämna lövträd som har fallit och små mängder barrträd i skogen för att öka naturens biologiska mångfald.

Det lönar sig att låta experter sköta drivningen av stormskadade träd. Det bästa alternativet är maskinell virkesdrivning. All onödig vistelse på stormskadade områden ska undvikas. Speciellt måste man se till att barn inte leker nära träd som har fallit eller deras rötter.

Personer som äger skog på stormskadade områden bör kontakta skogsvårdsföreningen, skogstjänstföretagare eller skogsbolag för fortsatta åtgärder.

Mer information:
Mikko Kallioinen
expert på finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 843 0312
mikko.kallioinen(at)skogscentralen.fi

Juhani Soukainen
expert på finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3224
juhani.soukainen(at)skogscentralen.fi

.