Kemera-ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd kan igen lämnas in 10.10 | Skogscentralen

Kemera-ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd kan igen lämnas in 10.10

Skogscentralen tar från och med den 10 oktober 2016 igen emot finansieringsansökningar för tidig vård av plantbestånd. Ansökningar som lämnas in till Skogscentralen den 10 oktober eller senare behandlas som normalt.

Arbetet kan inledas genast när ansökan har lämnats in

Ansökan anses ha lämnats in då den registreras i Skogscentralens datasystem. Arbetet i skogen kan inledas genast när stödansökan har anlänt till Skogscentralen. När arbetet är utfört ska en anmälan om verkställande lämnas in. Skogscentralen rekommenderar att både ansökan och anmälan om verkställande lämnas in i e-tjänsten MinSkog.fi. Aktören kan vid behov göra det här istället för skogsägaren.

Granska huruvida objektet är lämpat för tidig vård av plantbestånd

Vid tidig vård av plantbestånd ska beståndets medelhöjd när arbetet är slutfört vara minst 0,7 meter och högst tre meter. Minst 3000 stammar per hektar ska avlägsnas, i norra Finland 2000 stammar per hektar. Det finansierade området ska vara minst en hektar stort.

- Det vore bra om ansökningarna som lämnas in skulle gälla bara den här hösten. Hösten är en bra tid för att utföra arbetena och man hinner bra lämna in också anmälan om verkställande före årets slut, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Anmälningar om verkställande tas emot för alla arbetsslag

Ansökningsstoppet som trädde i kraft i maj gäller fortfarande för vård av ungskog och vitaliseringsgödsling. För de här arbetsslagen upphör ansökningsstoppet den 31 december 2016. Finansieringsansökningar för andra arbetsslag behandlas som normalt. Skogscentralen tar också emot anmälningar om verkställande för alla arbetsslag.

Mer information ger:

Yrjö Niskanen
Expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.