Inhemsk gran är populäraste julträdet | Skogscentralen

Inhemsk gran är populäraste julträdet

En inhemsk julgran är ett miljövänligt val. Det ekologiska fotavtrycket för en inhemsk gran är litet jämfört med ett importerat träd.

Finländarna litar på de inhemska julgranarna. Uppskattningsvis 1,5 miljoner julträd skaffas i år till hemmen och största delen av dem är traditionella granar.

Av julgranarna i hemmen är kring en miljon producerade på finländska odlingar men drygt 300 000 granar hämtas från den egna eller någon bekants skog. Resten, kring 150 000 granar, kommer från odlingar i andra länder.

- Det lönar sig att välja inhemska granar framom de utländska eftersom de inhemska odlarna ofta undviker att använda gödsling och bekämpningsmedel. En närproducerad gran har också ett mindre ekologiskt fotavtryck jämfört med en importerad gran, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

I julträdshandeln rör sig tiotals miljoner euro i år. Trädens pris påverkas av var de säljs samt trädets storlek och kvalitet. Under de senaste åren har finländarna velat ha allt mindre granar, två meter höga eller kortare. I södra Finland kostar en julgran kring 30–60 euro.

Svampsjukdomar plågar granarna

De inhemska skogsgranarna led under den regniga sommaren och hösten av ovanligt många svampsjukdomar. Granarna drabbades främst av skvattramrost, granskytte och granens gråbarrsjuka.

Det går att upptäcka en svampsjukdom på granens barr. En del av en sjuk grans barr kan vara gula eller bruna och barren faller lätt av.

- Det lönar sig att knacka en gran hämtad från skogen mot marken så att barren faller av redan innan de kommer in i hemmet. De felaktiga barren är inte farliga för människor men de orsakar mer jobb när hemmet ska städas, säger Remes.

En julgran håller sig i regel fin inomhus utan att barra i två veckor bara trädet inte torkar. Om trädet transporteras långa vägar på biltaket eller i en släpvagn ska det skyddas från vinden till exempel med en presenning.

En frusen gran bör få stå ett par dagar på ett svalt ställe innan den tas in och ställs i granfoten. Det är bra att såga av en liten bit av stammen längst ner så att trädets cellvävnad kan suga upp vatten. Granen kan också duschas så håller den sig fräsch längre.

Mer information:
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.