Hälsotema intresserar reseföretagare | Skogscentralen

Hälsotema intresserar reseföretagare

Det är känt att naturen ger många positiva hälsoeffekter. Stressnivån sjunker redan efter en knapp timme i skogen.

För att fler ska kunna dra nytta av den effekt naturen har på hälsan har Tapio Ab och Finlands skogscentral utvecklat ett koncept där så kallade hälsostigar, eller må bra-stigar, ligger i fokus.
- Den immateriella nyttan som skogarna ger identifieras allt bättre som Finlands naturturisms största dragningskraft. Idag vill turister lätt kunna ta sig ut i skogen och därför började vi produktifiera skogsnaturen som en upplevelse som kan intressera turisterna, säger skogsexpert Airi Matila vid Tapio om varför utvecklingsarbetet inleddes.

Flera stigar förbereds

Tapio och Skogscentralen har utvecklat hälsostigar tillsammans med skogsägare och reseföretagare. En hälsostig är en del av reseföretagarnas tjänsteutbud och varje företagare ansvarar själv för marknadsföringen.

Gästgiveriet Majatalo Morva i Jämsä uppmanar till exempel de som går längs hälsostigen att pröva på att krama en nästan hundra år gammal tall.
- För en del väcks positiva känslor av att krama ett träd, för andra kan det vara en pinsam upplevelse. Pröva på det utan förutfattade meningar, för det är enda sättet att veta hur just du reagerar. Det samma gäller många andra saker, skriver Morva i presentationen.

Totalt nio stigar är redo att ta emot besökare redan den här sommaren.
- Före slutet av året kommer vi att ha klara planer för ytterligare 13 objekt, säger Matila.

Besök en stig

Hälsostigarna, eller må bra-stigarna ger användarna rekreation, sänker blodtrycket och erbjuder en chans att bekanta sig med den mångsidiga naturen. För att stigarnas löften ska förverkligas behöver den som går längs dem tid och vilja att röra på sig och utföra övningarna längs stigen. Längs stigarna finns vanligen kring sju platser där man kan stanna och utföra olika uppgifter enligt givna instruktioner.

Stigarna är en del av METSO-programmet, det vill säga handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Privata skogsägare kan frivilligt gå med i programmet och skydda den biologiska mångfalden i sin skog.

Alla må bra-stigar går genom minst en METSO-skog eller något annat intressant naturobjekt. I övrigt går stigarna genom mångsidiga ekonomiskogar.

Från Tapios webbplats kan du ladda ner en finskspråkig broschyr som hjälper dig planera en stig. Reseföretagare, reseutvecklare och skogsägare kan avgiftsfritt bekanta sig med konceptet och utnyttja det. En må bra-stig lämpar sig ypperligt också för personer som äger stuga och den närliggande skogen.

Mer information ger
Airi Matila
skogsexpert, Tapio
tfn 040 779 2258
airi.matila(at)tapio.fi

Matti Seppälä
ledande expert på naturvård, Finlands skogscentral
tfn 050 314 0378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

 

.