Ersättningarna för hjortdjursskador minskade | Skogscentralen

Ersättningarna för hjortdjursskador minskade

I år betalas cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur gjort i skogen. Ersättningarna minskade med 0,6 miljoner euro jämfört med vad som betalades i fjol. Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna utifrån de skadevärderingar som gjorts föregående år. I år betalas ersättningarna tidigare än vanligt, redan i februari.

Under 2019 sökte skogsägarna sammanlagt mindre ersättning för hjortdjursskador än året innan. I år betalas det ut 1,4 miljoner euro för hjortdjursskador. Dessutom betalas cirka 65 000 euro för skogsodlingskostnader som flyttats fram från tidigare år. 

Hjortdjuren orsakade skador huvudsakligen i samma områden som tidigare. Mest ersättning betalas i år till Kajanaland, Norra Karelen och Norra Österbotten. Jämfört med året innan ökade ersättningarna mest i Kajanaland och Norra Savolax. I Lappland, Norra Österbotten och Norra Karelen minskade de. 

Oberoende av förändringarna på landskapsnivå har ersättningarna i vissa enskilda kommuner varit höga år efter år. Ett exempel är Lieksa i Norra Karelen, där det har betalats kring 20 000-40 000 euro per år i ersättning. 

Inom februari månad betalar Finlands skogscentral ut ersättningarna för hjortdjursskador som värderats i fjol. Handläggningen av ersättningsansökningarna inleddes genast efter årsskiftet. 

Värst skador där älgarna håller till på vintern 

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter höga tallplantskogar. Älgarna äter plantornas grenar, toppar och bark och bryter sönder stammar, vilket försämrar plantskogens tillväxt. Under de senaste åren har skadorna ökat också i grövre skogar. 

- De värsta hjortdjursskadorna uppstår på vinterbetesområdena år efter år. Älgarna samlas i sina vinterområden, stannar där och äter vad som finns. Älgen är bra på att röra sig, men det är inte ofta som den börjar pulsa någonstans i snödrivorna, inte ens efter mat, säger utvecklingsexperten Heikki Kuoppala vid Finlands skogscentral. 

Skogsägare kan ansöka om ersättning för hjortdjursskada hos Skogscentralen. Bäst är det att skicka anmälan om hjortdjursskada elektroniskt i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Anmälan kan också skickas på en blankett. Skogsägaren kan själv med älgskadekalkylatorn räkna ut hur stor en möjlig ersättning kan bli. Kalkylatorn och information om älgskadevärderingar, skadekriterier och ersättningspraxis finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information om ersättningar för hjortdjursskador i olika landskap och kommuner finns i Skogscentralens mediematerial

Mer information:

Heikki Kuoppala 
utvecklingsexpert 
Finlands skogscentral 
tfn 050 314 0394 
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

.