Ersättningarna för älgskador nästan trefaldigades | Skogscentralen

Ersättningarna för älgskador nästan trefaldigades

I vår får skogsägarna ersättningar på sammanlagt cirka 1,4 miljoner euro för skador som älgar och andra hjortdjur har orsakat i skogen. Summan är nästan tre gånger så stor som i fjol. Förra vårens ändring i förordningen om hjortdjursskador gjorde att ansökningarna om ersättning ökade kraftigt mot slutet av året.

Fler skogsägare än tidigare sökte ersättning för hjortdjursskador 2017. Finlands skogscentral granskade skador på ett 3 559 hektars område i hela landet och konstaterade att 3 029 hektar fyllde kriterierna för ersättning.

Markägarna får i år sammanlagt 1,4 miljoner euro i ersättning för skador som hjortdjur orsakat skogsbruket. Det är betydligt mer än fjolårets 0,5 miljoner.

Ersättningarna ökade mest i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Karelen och Kajanaland. Också i de svårt drabbade områdena i Norra Österbotten och Lappland betalas mer ersättningar än i fjol.

Ändring fick fler att söka ersättning

Förordningen om hjortdjursskador ändrades i maj i fjol, vilket kan förklara varför summorna ökat. Bedömningen av skadorna och sättet att beräkna ersättningarna ändrades, vilket fick fler skogsägare att söka ersättning.

  • Nya tabeller över värden på plantbestånd och nya priser för virkessortimenten togs i bruk i uträkningen av ersättningarna, och på värderingsbesöken började man mäta skadorna bara på utvecklingsdugliga plantor. På så sätt ersätts bara den verkliga skadan, säger skogsrådgivaren Heikki Kuoppala vid Finlands skogscentral.

Under de senaste tio åren betalades det mest ersättningar för hjortdjursskador 2006, totalt 5,1 miljoner euro. Efter det minskade summan ända fram till 2016. Ersättningarna betalas ut till skogsägarna i maj-juni. Pengarna kommer från statens medel från jägarnas jaktlicenser.

Skogsägare kan räkna ut ersättningen på nätet

Hjortdjursskador är typiska i ungefär tre meter hög plantskog av tall. Skogsägare kan söka ersättning för hjortdjursskador av Skogscentralen. Ersättning betalas om skadekriterierna uppfylls och skadornas omfattning överstiger gränsen på 170 euro.

Skogscentralen tar en avgift på minst 150 euro av skogsägaren för att värdera skadorna. Skogsägaren får tillbaka avgiften om kriterierna för ersättning fylls.

Med Tapio Oy:s webbkalkylator kan skogsägarna själva uppskatta hur mycket ersättning de kan få. Kalkylatorn och information om uppskattningen av hjortdjursskador, skadekriterierna och ersättningspraxis finns på Finlands skogscentrals webbplats.
Mer information om ersättningarna för hjortdjursskador per landskap 2016-2017 och om ersättningarna och arealerna i hela landet 2005–2017 finns i Skogscentralens mediematerial

Tilläggsinformation:
Heikki Kuoppala
skogsrådgivare
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0394
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

.