Energianvändningen av trä på stabil nivå – efterfrågan på flis ser ut att öka | Skogscentralen

Energianvändningen av trä på stabil nivå – efterfrågan på flis ser ut att öka

Användningen av träbränslen för energi hölls i fjol på samma nivå som året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter trä som energi. Användningen av skogsindustrins biprodukter var lite mindre än under året innan, totalt 11 miljoner kubikmeter.

Användningen av skogsflis i värme- och kraftverken ökade med 3 procent jämfört med 2017, till totalt 7,4 miljoner kubikmeter. Användningen av längre förädlade träbaserade bränslen, pellets och briketter, minskade med 14 procent från år 2017 till totalt 207 000 kubikmeter. Kring 0,9 miljoner kubikmeter återanvändbart trä brändes som energi.

Användningen av skogsflis var störst i Nyland. Mycket skogsflis används också i Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Finland och Österbotten.

Efterfrågan på energi från skogen varierar väldigt mycket regionalt. Efterfrågan på energived är under de närmaste åren störst i Nyland och Päijänne-Tavastland där efterfrågan torde öka med mer än en miljon kubikmeter per år.  Utbudet är större än efterfrågan speciellt i östra Finland och Österbotten.

Användningen av hyggesrester ökar

Mängden hyggesrester som drivs från förnyelseytor ökade med en femtedel från 2017. Däremot minskade användningen av stubbar för energi med en tredjedel jämfört med året innan. Under de senaste åren har avverkningen av gagnvirke ökat och förnyelseytorna vuxit vilket har förbättrat möjligheterna att skaffa och använda hyggesrester.

Användningen av klenvirke från unga gallringsskogar minskade lite från året innan. Totalt drevs 3,9 miljoner kubikmeter klenvirke från de inhemska skogarna år 2018. Klenvirke från förstagallringsskogar är fortfarande sett till mängden den viktigaste råvaran för skogsflis.

- Nu borde vi effektivera virkesdrivningen från ungskogarna och utveckla drivningsmetoder som förbättrar avkastningen, säger Kyösti Turkia, expert på bioenergi och bioekonomi vid Finlands skogscentral.

Siffrorna för energianvändningen av trä kommer från Naturresursinstitutets statistik.

RÄTTELSE TILL PRESSMEDDELANDET 15.6.2019

Det fanns ett sakfel i pressmeddelandet. Den nyaste forskningen visar att koldioxidsänkan inte ökar av att vi gallrar mera ungskog. Därför har vi avlägsnat det stycket i texten där det felaktigt sägs så.


Mer information:
Kyösti Turkia
expert på bioenergi och bioekonomi
Finlands skogscentral
tfn 040 025 6714
kyosti.turkia(at)skogscentralen.fi

.