Elektronisk anmälan om verkställande i tjänsten MinSkog.fi påskyndar betalningen av Kemera-stöd | Skogscentralen

Elektronisk anmälan om verkställande i tjänsten MinSkog.fi påskyndar betalningen av Kemera-stöd

Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi har uppdaterats. Nu kan skogsägare och aktörer i skogsbranschen göra anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som utförts med Kemera-finansiering i e-tjänsten MinSkog.fi.

Förutsättning för att en elektronisk anmälan om verkställande ska kunna göras i e-tjänsten MinSkog.fi är att den som gör anmälan har tillgång till finansieringsbeslutet från Skogscentralen. Ärendenumret på beslutet behövs för att anmälan om verkställande ska kunna skickas in. Den som fyller i anmälan ska välja figurer eller rita upp de områden på kartan som skogsvårdarbetena har utförts på. Därefter ska rätt arbetsslag väljas och tilläggsuppgifter fyllas i. I e-tjänsten ges anvisningar för ifyllandet av anmälan punkt för punkt.

Janne Vuorio i Kaland var bland de första skogsägarna att göra en anmälan om verkställande i tjänsten.
- Jag väntade med att skicka in anmälan om verkställande tills det blev möjligt att göra det elektroniskt. Det är relativt enkelt att göra anmälan på det sättet, enklare än att fylla i en pappersanmälan.

När anmälan om verkställande görs elektroniskt faller ett mellansteg bort, vilket gör att utbetalningen av stöden blir snabbare.  Elektroniska anmälningar om verkställande handläggs parallellt med anmälningar på papper.
– MinSkog.fi är redan bekant för många skogsägare och aktörer och vi hoppas att allt fler börjar använda tjänsten aktivt för att sköta Kemera-ärenden. Elektronisk anmälan om verkställande snabbar betydligt upp utbetalningen av Kemera-stöden, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Skogsägare loggar in i MinSkog.fi med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Tjänsten är avgiftsfri för skogsägare. Aktörer i skogsbranschen kan använda tjänsten mot en kommunspecifik årsavgift.

MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsägare och aktörer som erbjuder tjänster i skogsbranschen. Tjänsten tillhandahålls av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:
Veikko Iittainen
servicechef
Finlands skogscentral
tfn 040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

 

.