Det ska bli så enkelt som möjligt att sköta ärenden som har med skogen att göra | Skogscentralen

Det ska bli så enkelt som möjligt att sköta ärenden som har med skogen att göra

Skogsägare ska i framtiden enkelt och elektroniskt kunna sköta ärenden som har med den egna skogen att göra. Just nu pågår projektet Skogsdata och elektroniska tjänster som kommer att samla olika myndigheters skogsdata på ett och samma ställe och förbättra uppgifternas aktualitet.

Finlands skogscentrals projekt är en del av Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Målet är att skapa en omfattande elektronisk tjänst för skogsägare. I det första skedet kommer det att bli möjligt att sköta Kemera-ärenden elektroniskt i MinSkog.fi-tjänsten. I framtiden ska skogsägare kunna sköta alla myndighetsärenden som har med skogen att göra i tjänsten och också utan begränsningar kunna dela med sig av data om den egna skogen med aktörer i branschen.

- Vi håller nu på att ta ett stort kliv i att skapa en digital tjänstevärld och i att utnyttja skogsdata, säger skogsdirektör Anna Rakemaa vid Finlands skogscentral.

Förutom figurvisa uppgifter om den egna skogen ska det i MinSkog.fi finnas uppgifter som kommer från andra myndigheter och som gäller till exempel planläggning, naturobjekt, fornminnen och grundvattenområden. MinSkog.fi ska också kopplas till den nya servicevyn för medborgare där alla offentliga ärenden kan skötas med en inloggning.

I och med satsningarna blir befintlig skogsdata mer exakt och uppdaterad. Skogscentralen effektiverar insamlingen av skogsdata och förbättrar informationens rörlighet mellan olika aktörers system med hjälp av en enhetlig standard och ett gemensamt gränssnitt.

- I framtiden kan aktörer ännu snabbare få fram sina kunders skogsdata och utnyttja dem ännu mer mångsidigt i sina tjänster, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata och ansvarig för projektet vid Finlands skogscentral.

- Målet är att aktörer ska kunna utnyttja Skogscentralens skogsdata också i sin gemensamma elektroniska virkeshandelstjänst.

För att projektet ska kunna verkställas fullt ut måste skogsdatalagen ändras så det blir enklare att utnyttja skogsdata på ett effektivt sätt.

Mer information ger
Finlands skogscentral
skogsdirektör
Anna Rakemaa
tfn 040 352 9080

Finlands skogscentral
servicechef för skogsdata
Jorma Jyrkilä
tfn 040 723 2641

.