Demoskogar visar skogstjänstföretagens arbete | Skogscentralen

Demoskogar visar skogstjänstföretagens arbete

Finlands skogscentrals och Naturresursinsitutets nya demoskogvideor visar skogstjänster och skogstjänstföretagens arbete. Videorna har filmats på 30 skogsarbetsobjekt på olika håll i landet. Med hjälp av videorna kan skogstjänstföretagarna i landskapen presentera och marknadsföra sina tjänster till exempel åt distansskogsägare. Videorna har tagits fram inom projektet Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun, på svenska Skogstjänstmarknaderna förnyas – tillväxt i skogstjänstföretagandet.

Videorna med demoskogarna berättar med hjälp av exempel om olika skogstjänster. På videorna röjer skogstjänstföretagare plantskog, gallrar ungskog, planterar träd och iståndsätter skogsvägar och diken. Förutom traditionella arbetsobjekt visas också landskapsvård och avverkning av träd på gården.

- Exempel berättar mer än tusen ord. Med hjälp av demoskogarna kan skogstjänstföretagarna visa sina verkställda arbeten till exempel åt distansskogsägare. Skogsägarna kan med hjälp av videorna få en bild av hurdana skogsvårds- eller iståndsättningsarbeten som behövs i just dennes skog, säger projektchef Marko Ämmälä vid Finlands skogscentral.

Videorna är kring 2–3 minuter långa och visar hur skogen ser ut före och efter skogsvårdsarbetena.

Demoskogarna samlade i karttjänst

Demoskogsobjekten representerar skogar i alla åldrar och utvecklingsskeden på olika håll i landet. Demoskogarna har huvudsakligen anlagts på lättillgängliga platser och har märkts ut noga i terrängen, så att det går att bekanta sig med proffsens arbete också i skogen.

Hela landets demoskogsobjekt har samlats i en karttjänst på Skogscentralens webbplats. I tjänsten kan man se videorna och 360-panoramabilder på objekten samt bekanta sig med de skogstjänstföretag som verkställde arbetena i skogen. I tjänsten finns också exempel på vad olika skogsarbeten kostar att låta utföra.

Den skogliga information som finns i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi underlättar också planeringen och verkställandet av skogsvårdsarbeten. Det lönar sig att dela informationen med skogstjänstföretagare. Via tjänsten kan man också hitta lämpliga aktörer att köpa skogsvårdsarbete av.

Se videorna och bekanta dig med objekten i karttjänsten.

Mer information:
Marko Ämmälä
projektchef, projektet Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0521
marko.ammala(at)skogscentralen.fi

.