Bedömningen av skogsskadorna efter stormen Aila har inletts | Skogscentralen

Bedömningen av skogsskadorna efter stormen Aila har inletts

Torsdagens storm har skadat och fällt träd runt om i landet. Enligt preliminära uppgifter är beståndsskadorna störst i Österbotten. Mest träd har fallit vid kanter intill öppna platser, vid sjöstränder och i nygallrad skog.

Finlands skogscentral har börjat värdera skogsskadorna som stormen orsakade. Bedömningen av skadorna sker i samarbete med andra aktörer inom skogsbranschen. Vi informerar närmare om skadebedömningen på måndag 21.9.2020. 

Utifrån skadebedömningen avgör Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral och Lantmäteriverket om skadeområdena ska flygfotograferas. Om man beslutar att flygfotografera kommer bildmaterialet att finnas fritt tillgängligt för alla. 

Arbetet med att få bort det stormskadade virket från skogen bör skötas av proffs. Det rekommenderas inte att man själv utför arbetet. Drivning av stormskadade träd kräver särskild aktsamhet, och det rekommenderas att arbetet utförs maskinellt för att garantera säkerheten. Man ska också undvika att röra sig i stormskadeområdena i onödan. 

Den som äger skog i ett drabbat område gör bra i att kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogstjänstföretagare eller ett skogsbolag för vidare åtgärder. Man strävar efter att få bort de stormskadade träden från skogen så fort som möjligt. 

Senast drabbades de finländska skogarna av stormen Päivö den 30 juni 2020.  

Mer information vid Skogscentralen ger: 

beredskapschef Yrjö Niskanen, 0400 653 863 

Mer information vid Jord- och skogsbruksministeriet: 

konsultativa tjänstemannen Sanna Paanukoski, 0295162449

.