Ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vård av ungskog fortsätter efter årsskiftet | Skogscentralen

Ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vård av ungskog fortsätter efter årsskiftet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade den 29 november att ansökningsstoppet för stöd för vård av ungskog fortsätter också efter årsskiftet. Däremot går det efter årsskiftet att söka stöd för vitaliseringsgödsling. Ansökningsstoppet för tidig vård av plantbestånd avslutades den 10 oktober och övriga arbetsslag berörs inte av ansökningsstoppet.

 

Beslutet att fortsättningsvis inte ta emot ansökningar motiveras med en planerad förändring i Kemera-lagen. Förändringen skulle innebära att vård av ungskog måste slutföras inom ett år efter att finansieringsansökan är godkänd. Målet är att få lagförändringen klar innan ansökningar igen tas emot. Skogscentralen måste förkasta ansökningar om vård av ungskog som kommer in under tiden som ansökningsstoppet pågår.

Skogscentralen har i år godkänt ansökningar för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog för 49,5 miljoner euro. 25,0 miljoner euro har betalats ut. För varje projekt gäller det att först söka stöd och sedan skicka in anmälan om verkställande när arbetet är utfört.

 – Skogscentralen har godkänt projekt för motsvarande 24,5 miljoner euro som inte ännu har genomförts. Det motsvarar ett normalt års arbete. Mängden är relativt sett något större i norra Finland än i södra Finland, säger expert Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

De regionala skillnaderna presenteras noggrannare i tabellen.

Skogscentralen rekommenderar att anmälan om verkställande lämnas in först när finansieringsansökan har godkänts. Det lönar sig att använda MinSkog.fi för hanteringen av Kemera-ärenden.

Mer information ger
Yrjö Niskanen
Finlands skogscentral
expert på projektförvaltning
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.