Kommunikation | Skogscentralen

Kommunikation

Den riksomfattande kommunikationen svarar för Skogscentralens information och e-tjänsten MinSkog.fi-information, medietjänster, kundtidningen Min Skog, andra trycksaker samt för innehållet på webbplatsen Skogscentralen.fi och i de sociala medierna. Utöver det riksomfattande kommunikationsteamet har Skogscentralen en kommunikationsplanerare inom varje serviceområde.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)skogscentralen.fi

Riksomfattande kommunikation

Katriina Liusjärvi
expert på kommunikation
kontakter till medier och intressentgrupper, chefredaktör för kundtidningen Min Skog och nyhetsbrevet till intressenter
tfn 050 443 0829

Outi Tehomaa
expert på kommunikation
kontakter till medier och intressentgrupper, redaktionssekreterare för kundtidningen Min Skog och nyhetsbrevet till intressenter
tfn 050 331 3245

Sanna Talsta
expert på kommunikation
chefredaktör för webbplatsen Skogscentralen.fi och de sociala medierna, kontakter till medier och intressentgrupper
tfn 050 407 9119

Inkeri Järvinen
expert på kommunikation
MinSkog.fi-kommunikation, chefredaktör för MinSkog.fi-nyhetsbreven, evenemang, produktinköp
tfn 040 357 41 69

Terttu Välkkilä
expert på kommunikation
webbplatsen Skogscentralen.fi, logotyper och trycksaker, intern kommunikation
tfn 050 314 0383

Johanna Kleemola
expert på kommunikation
intern kommunikation, översättningar, evenemang
tfn 050 514 0665

Tarleena Sokka
expert på kommunikation
förnyelse av webbplatsen
tfn 050 565 9461

Lena Härmälä
översättare
översättningar, Skogscentralen.fi-tjänsten
tfn 050 410 8711

Regional kommunikation

Pirjo Tapanila
kommunikationsplanerare
norra området
tfn 040 097 4028

Hanna Tahvanainen
kommunikationsplanerare
östra området
tfn 050 567 7631

Anne Kaljunen
kommunikationsplanerare
sydöstra området
tfn 050 467 2658

Eva Ekholm
kommunikationsplanerare
södra området
tfn 050 439 5545

Maria Mäki-Hakola
kommunikationsplanerare
västra området
tfn 050 477 9515

.