Mikko Kesälä | Skogscentralen

Mikko Kesälä

Mikko Kesälä on filosofian maisteri (suuntautumisalana maantiede), joka työskentelee Metsäkeskuksessa sovelluskoordinaattorina ja on toiminut 28.2 asti Digiriistametsä-hankkeen projektipäällikkönä. Kesälä harrastaa suunnistusta ja on kiinnostunut teknologian mahdollisuuksista paikkatietoalalla.

Mikko Kesälä: Metsänhoidolla voidaan parantaa riistan elinympäristöjä

Kahvipöytäkeskusteluissa kuulee vielä näin 2020-luvun kynnyksellä kärjistettyjä mielipiteitä ja vastakkainasettelua metsätalouden ja ympäristön huomioimisen välillä. Emme pääse hyviin ratkaisuihin, jos ylläpidämme vastakkainasettelua emmekä hyväksy omastamme poikkeavia näkemyksiä metsien käyttöön liittyen, olipa oma käsityksemme ympäristö- tai talouspanotteinen. 

.