metsätalous | Page 2 | Skogscentralen

metsätalous

Jarkko Partanen: Paras vahinko on se, jota ei tapahdu

Syksyn aikana on käyty kovasti keskustelua metsälain valvonnasta ja Metsäkeskuksen roolista lain valvojana. Keskustelussa on peräänkuulutettu tiukempaa toimintaa ja epäilty, pystyykö Metsäkeskus täyttämään tehtäviään lain valvojana. Me Metsäkeskuksessa teemme jatkuvasti työtä metsälain valvonnan eteen. Näemme asian jälkikäteen tehtävää valvontaa laajemmin metsälain ennakoivana toimeenpanona, jota jälkikäteen tehtävä valvonta tarvittaessa täydentää.

.