INFORMATION OM TJÄNSTEN | Skogscentralen

INFORMATION OM TJÄNSTEN

Skogscentralen.fi är Finlands skogscentrals webbplats. Webbplatsen upprätthålls av webbredaktionen och Finlands skogscentral ansvarar för det tekniska utvecklandet. Webbplatsen riktas till skogsbranschens aktörer och skogsägare samt andra som är intresserade av skogen.

Webbplatsen publiceras på finska och svenska. På engelska finns en kort presentationssida.

Kärnan i webbplatsens innehåll utgörs av material riktat till skogsägare och skogsproffs. Dessutom innehåller webbplatsen en evenemangskalender, nyheter och temasidor. I fortsättningen utvidgas de elektroniska ärendehanteringsmöjligheterna.

Den lista med kommuner som används på webbplatsen har hämtats från Suomi.fi-portalen som produceras av Statskontoret. 

Cookies

Vi använder cookies för att kunna utveckla vår webbplats så den ska vara till större nytta för användarna. Google Analytics och React & Share sparar anonym information om besökarna. Man kan ta Google Analytics-uppföljningen ur bruk genom att följa serviceleverantörens anvisningar. Genom att fortsätta godkänner användare användningen av cookies. 

Upphovsrätt

Upphovsrätten till materialet på webbplatsen tillhör Finlands skogscentral, om inte annat anges. Webbplatsens textinnehåll får användas och det är fritt fram att länka till sidorna, bara källan anges. 

Upphovsrätten till foton och annat bildmaterial samt kartor har fotograferna, bildernas upphovsmakare eller Skogscentralen. För att få använda det materialet måste man alltid kontakta webbredaktionen.

Också om materialet ska användas kommersiellt måste man ha en överenskommelse med webbredaktionen.

Användning av anställdas kontaktuppgifter i kommersiella syften, som direktmarknadsföring, är förbjuden.

Ansvar

Webbredaktionen ansvarar för webbplatsens innehåll och strävan är att det ska vara så aktuellt som möjligt. Upptäckta fel försöker man åtgärda utan fördröjning. Redaktionen ansvarar inte för eventuella omedelbara eller indirekta skador som orsakas av tillämpning av de råd eller kalkyler som presenteras på webbplatsen. 

Finlands skogscentral ansvarar inte till någon del för innehållet eller funktionen på andra webbplatser som nås via tjänsten. Genom att flytta sig till en länkad sida godkänner användaren att sidorna inte längre är under Finlands skogscentrals hantering och att Finlands skogscentral inte kan påverka innehållet. 

Ansvarig redaktör:
Sanna Talsta, chefredaktör, fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.