Halkoliiteri.com

Mer information

Marko Ämmälä
expert på företagstjänster
tfn 029 432 4714
marko.ammala(at)skogscentralen.fi

 

halkoliiteri.com polttopuut netistä

Skogscentralen upprätthåller en webbplats till vilken du kan ansluta dig om du vill sälja brännved. Det kan du göra genom att ingå ett avtal med Skogscentralen. Avtals- och försäljningsvillkor samt de krav på mått och kvalitet som ska följas finns på tjänsternas egna sidor.

En avgiftsbelagd tjänst för dem som säljer brännved

Årsavgiften för vedförsäljare som använder tjänsten Vedlidret är 120 € (momsfri tjänst).