Framsidan | Skogscentralen

ÄRENDEN

Skicka E-post

kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Ring kundtjänsten

tfn 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8–16

Växel

029 432 400 (vardagar 8–16.15)

MinSkog-tidningen

Nyheter

Svämskogar och lövsumpskogar är viktiga för naturens mångfald och som översvämningsskydd. Finlands skogscentral är med i ett projekt där man utvecklar metoder för att identifiera och kartlägga... Läs mer »
Under resten av året kan Skogscentralen bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut att verkställa projektet vunnit laga kraft. Besluten snabbas upp eftersom... Läs mer »
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att... Läs mer »