ÄRENDEN

Skicka E-post

kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Ring kundtjänsten

tfn 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8–16

Växel

029 432 400 (vardagar 8–16.15)

Bloggen

Nyheter

Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt... Läs mer »
Hyggesbränning ökar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och är samtidigt till nytta för skogsbruket. Skogscentralen vill öka antalet hyggesbränningar. I år är målet att inleda tio... Läs mer »
Finlands skogscentrals prov i naturvårdskunskaper har setts över inför proven år 2019. Ändringar har gjorts såväl i studiematerialet som i provinnehållet. Därtill kommer teoridelen av provet att... Läs mer »