Energived | Skogscentralen

Energived

Energived tas vanligtvis tillvara ur unga, icke-skötta skogar där stammarna i gallringsskedet inte ännu nått de mått som förutsätts för träförädling.

Endast sådana delar av stammen som inte duger för träförädling samlas in till energived. I unga skogar drivs stammarna hela eller kvistade. I längre utvecklade skogar drivs kronor och kvistar samt stammar och stamdelar som är av dålig kvalitet. Vid förnyelseavverkningar tas även stubbar tillvara.

Växande skog behöver näring, och största delen av den är bunden till löv och barr. Därför avlägsnas minst näring från skogen när virket drivs kvistat. Kvistat virke kan drivas från såväl bördiga som karga ståndorter. Vid drivning av hela träd är det anledning att lämna en del av kronorna och låta virket torka före transporten så att barren och löven hinner torka och falla av.

Virket flishuggs i anslutning till drivningsstället, på avlägget eller på förbränningsplatsen. Skogsflis används bland annat som bränsle för värmekraftverk och vid tillverkning av biodiesel.

Visste du att du kan ansöka om stöd för uttag av energived?

.