Gå direkt till innehållet

Energi från skogen

Nu är en bra tid att vårda unga skogar och ta vara på klenvirke!

Kuva metsästä, jossa työskentelee metsäkone.

Efterfrågan på skogsenergi ökar. I energiproduktionen används skogsflis, som till största delen tillverkas av klenvirke som tas tillvara när unga skogar gallras. Skogsenergins betydelse väntas växa ytterligare, eftersom den bidrar till försörjningsberedskapen och självförsörjningen inom energi, och kan ersätta de mest klimatskadliga fossila bränslena som olja, naturgas och stenkol.

Skogscentralens kampanj Energi från skogen ger infromation om vård av ungskog och drivning av klenvirke. Kampanjen för fram möjligheterna att driva klenvirke för skogsägare och aktörer i skogs- och energibranscherna, och hjälper dem att mötas.

Du vinner på att vårda din skog

Det lönar sig att sköta plantbestånden enligt rekommendationerna vid lämplig höjd. Om plantskogsvården försenas eller blir ogjord kan man förbättra beståndets skogsvårdsmässiga tillstånd genom ungskogsvård. En del av det unga beståndet kan tas till vara som klenvirke, som lämpar sig för energianvändning.

Läs mer om plantskogsvård och iståndsättning av unga skogar

När beståndet gallras får de kvarvarande träden rum att växa sig grova. Grövre träd kan öka rotprisintäkterna. Det ökade växtutrymmet gör också beståndet livskraftigare och tåligare mot skador.

Genom att vårda skogen i rätt tid kan man få bättre virkesråvara, som kan förädlas till många slags produkter. Dessa produkter kan ersätta material som tillverkats av fossila råvaror och binder samtidigt kol i slutprodukten. Till exempel i träkonstruktioner kan kolet vara bundet i tiotals år.

Kemera-stöd för skogsvård finns att få för vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Observera att du kan få stöd endast om du lämnat in stödansökan innan några åtgärder påbörjas. Läs mer om stödet för vård av ungskog och hopsamling av klenträd.

Trygga den biologiska mångfalden

I skogsvården rekommenderas det att man sparar strukturdrag som är viktiga för skogens mångfald. Det stärker också skogens anpassningsförmåga i en värld där skaderiskerna ökar. Mer information om hur man tryggar mångfalden finns på naturhänsynssidorna på Skogscentralens webbplats, där du också hittar checklistan för naturhänsyn, som producerats i Monimetsä-projektet.

Sköt skogsärenden i MinSkog.fi

Som skogsägare hittar du uppgifter om din egen skog när du loggar in i den avgiftsfria tjänsten MinSkog.fi. Där kan du också göra anmälan om användning av skog eller fylla i kemera-ansökningar. I MinSkog.fi hittar du också information om aktörer som erbjuder skogsvårdstjänster, och du kan ge tjänsteproducenter tillgång till dina skogsdata och erbjuda dem arbetsobjekt.

Energi från skogen-evenemang

Kom och diskutera ungskogsvård och klenvirke på våra Energi från skogen-evenemang. Information om dem finns i vår evenemangskalender.

De bandade webbinarierna kan ses på Skogscentralens Youtube-kanal. Presentationsmaterialet finns i materialbanken Mappi.

Nyttiga länkar för skogsägare

Mer om MinSkog.fi

Information om skogsbrukets stöd

Checklistan och rådgivningsstödet för naturhänsyn

Läs mer om skogsenergi

Framtidsrapporten om skogsenergibranschen

Läs mer om drivning av energived (på Tapios webbplats)

Kampanjen Energi från skogen har som mål att öka mängden vård av ungskog och mängden klenvirke som tas till vara.

Mer information

Juha Tuononen
expert på skogsvård
050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi