En karta som visar endast skogsbruksmark

Mer information

Juha Väisänen
skogsdataexpert
tfn 044 710 4354
juha.vaisanen(at)skogscentralen.fi

Den här kartan visar skogsbruksmarken i Fastlandsfinland i form av geometriska data. Arealen skogsbruksmark baserar sig på Lantmäteriverkets material över fastighetsgränser, där alla objekt i Lantmäteriverkets terrängdatabas är borttagna utom skogsbruksmarken. Utgående från detta är den markareal som utnyttjas för skogsbruk cirka 25,99 miljoner hektar.
 
Du kan ladda ner kartan som en shp-fil här. Användning av kartan förutsätter ett geodatasystem.