Egenkontroll | Skogscentralen

Egenkontroll

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska yrkesmässiga verksamhetsutövare, det vill säga proffs som utövar drivning eller köper upp virke, utöva egenkontroll.

Målet med egenkontrollen är att garantera att skogsskadelagens förpliktelser följs och att färskt virke transporteras bort från avverkningsplatsen eller avlägget inom de utsatta tiderna.

Verksamhetsutövare bör utarbeta en plan för egenkontroll och utse en person som är ansvarig för egenkontrollen. En yrkesmässig verksamhetsutövare är skyldig att lämna in en anmälan om egenkontroll till Skogscentralen om det finns en risk för att föreskrifterna inte iakttas.

Skogscentralen utför inspektioner för att kontrollera aktörernas egenkontroll, bland annat genom att granska virkets lagerbokföring.

.