Skogsdatatjänster

Tjänster

Huvudmeny

De regionala skogsprogrammen 2021-2025

Mer information

Jyrki Haataja 
ledande expert på regionutveckling 
tfn 029 432 5000 
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi 

Beredningen av de regionala skogsprogrammen 2021-2025 pågår

Beredningen av de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 inleddes i september 2019. Det görs upp egna program för 14 skogsprogramsområden, och de ska vara klara hösten 2020.

De regionala skogsprogrammen 2021-2025 är utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn i landskapet. Programmen skrivs i samarbete med landskapens skogsråd. Skogsråden godkänner programmen i slutet av år 2020.

Målen i de regionala skogsprogrammen sätts upp utifrån regionernas egna utvecklingsbehov och den nationella skogsstrategins mål. I programmen jämkar man ihop ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål.

Material i anslutning till beredningen 

Skicka respons 

Österbotten 

Nyland 

De andra regionerna 

Information och beredningsmaterial för de andra regionerna hittar du på den finskspråkiga sidan.

Hela landet 

Ansvarsperson Seppo Leinonen