Dataöverföringstjänst | Skogscentralen

Dataöverföringstjänst

Mer information

Eeva Hiltunen
programansvarig
tfn 029 432 5440
tiedonsiirto.yllapitaja(at)skogscentralen.fi

Heikki Eronen
expert på skogsdatastandardisering
tfn 029 432 4523
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

Tjänsten är avsedd för aktörer som har tillgång till ett skogligt och geografiskt informationssystem.

En anmälan om användning av skog innehåller förutom uppgifter om bestånd och åtgärder även kartuppgifter om beståndens geografiska läge. Elektronisk dataöverföring förutsätter att sändaren producerar en fördefinierad överföringsfil samt uppgifter om beståndets läge och figurgränser i koordinatformat.

Om organisationen inte har möjlighet att ta i bruk gränssnittstjänsten går det att göra anmälan om användning av skog även i tjänsten MinSkog.fi. Frågor angående ibruktagandet och upprätthållandet av överföringstjänsten kan skickas till tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Största delen av dem som tillhandahåller tjänster i skogsbranschen använder redan elektronisk dataöverföring. Även några städer och kommuner har gått med. Skogsvårdsföreningarna och skogsbolagen skickar merparten av anmälningarna om användning av skog via dataöverföringstjänsten med markägarens fullmakt.

Den gamla dataöverföringstjänsten

Via den gamla dataöverföringstjänsten kan du lämna in meddelanden av gammal modell (ej standard) eller meddelanden som överensstämmer med följande skogsdatastandarder 

  • anmälan om användning av skog (gammal modell eller enligt standard v 9.24)
  • Kemera-finansieringsansökan (enligt standard v 9.24)
  • Kemera-anmälan om verkställande (enligt standard v 9.24)

Den gamla dataöverföringstjänsten stöds till 31.12.2019. Logga in på dataöverföringstjänsten på adressen https://tsp.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu.

Dataöverföringstjänsten har förnyats

Finlands skogscentrals förnyade Dataöverföringstjänst är en riksomfattande e-tjänst som fungerar via Suomi.fi-informationsleden. Dataöverföringstjänsten använder SOAP-protokoll.

Xml-meddelandena som används i den nya dataöverföringstjänsten överensstämmer med skogsdatastandarderna (v11 eller nyare). Via den förnyade dataöverföringstjänsten kan man lämna in meddelanden enligt följande standarder:

  • Anmälan om användning av skog (standard v11 eller nyare)
  • Kemera-ansökan (standard v11 eller nyare)
  • Kemera-anmälan om verkställande (standard v11 eller nyare)
  • Anmälan om hjortdjursskada (standard v11 eller nyare)
  • Egenkontrollinformation (v14 eller nyare)

När ni i organisationen vill gå över till att använda den nya dataöverföringstjänsten, ta kontakt med Skogscentralen på adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Anvisning

Anvisning om dataöverföringstjänsten till aktörerna (på finska).

Scheman och koder för generering av överföringsfiler

Scheman och koder som behövs för att generera överföringsfiler samt tillämpningsanvisningar finns på skogsdatastandardens publikationssida (på finska).

Under rubriken "4. Metsätietostandardisanomien versiotaulukko" ges en heltäckande förteckning över de meddelanden (datahelheter) som har standardiserats. Det kan finnas flera versioner av ett enskilt meddelande eftersom standarderna harutvecklats och uppdaterats under flera år för att tillgodose de praktiska behoven. Under rubriken finns också en länk till tillämpningsanvisningarna (Taulukon soveltamisohjeet).

Under rubriken "5 Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" ges de egentliga schemana. Versionstabellen visar kopplingarna mellan schemapaketen och meddelandena. Schemana har publicerats bl.a. för att användas som lokala xsd-filer vid valideringen av xml-meddelanden bara på den adress som nämns i punkt 1 och som är öppen för alla.

.