Utbildningsturné ger skogsproffs verktyg för bättre naturhänsyn i ekonomiskog | Skogscentralen

Utbildningsturné ger skogsproffs verktyg för bättre naturhänsyn i ekonomiskog

När avverkningarna och virkesanvändningen ökar blir det allt viktigare att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Om detta råder ett brett samförstånd i hela skogssektorn. Skogsaktörernas gemensamma kraftsamling Monimetsä ordnar i år en omfattande utbildningsturné, där ett tusental skogsproffs får lära sig mer om naturhänsyn i ekonomiskog.

Den biologiska mångfalden borde tryggas vid alla skogsbruksarbeten. Det riksomfattande Monimetsä-projektet har utvecklat och prövat verksamhetsmodeller för flitigare användning av den generella naturhänsyn som beskrivs i skogsvårdsrekommendationerna. Nu kommer metoderna att presenteras i en omfattande utbildningsturné.

  • I år kan vi erbjuda ungefär tusen fackmän möjlighet att delta i utbildningen. Det hålls sammanlagt 22 kursdagar på olika håll i Finland, säger projektchefen Timo Vesanto vid Finlands skogscentral.

För att skogsbruket ska vara hållbart måste de som arbetar i branschen vara väl insatta i de olika metoderna för naturhänsyn. Kostnaderna för de lösningar som rekommenderas är ofta små, speciellt om man vet hur man ska rikta dem. Här kan man ha nytta av de geografiska data som projektet har samlat in till aktörernas förfogande.

Lauri Saaristo vid Tapio Ab, som är med och arrangerar utbildningsdagarna, säger att det är av högsta vikt att skogsproffsen presenterar de olika alternativen för naturhänsyn för skogsägarna. På så sätt kan skogsägaren besluta att skydda naturvärdena i sin skog samtidigt som man avtalar om avverkningar och skogsvårdsarbete.

  • Undersökningar visar att en mycket stor del av skogsägarna förhåller sig positivt till att trygga den biologiska mångfalden i sin skog. Med god dialog får man reda på skogsägarens vilja att satsa på naturhänsyn och kan omsätta den i praktiken med de bästa metoderna, säger Saaristo.

Informationsturnén inleds i Hyvinge den 12.4.2018. Där presenteras kostnadseffektiva naturhänsynsmetoder och hur man på bästa sätt kan beakta skogsägarens önskemål vid vattenvård och bevarande av den biologiska mångfalden.

Utbildningsdagar kommer att hållas i nästan varje landskap, och man kan anmäla sig till dem på Skogscentralens webbplats.

Mer information:

Timo Vesanto
projektchef, projektet Monimetsä
Finlands skogscentral
tfn 040 530 6726
timo.vesanto(at)metsakeskus.fi

Lauri Saaristo
projektchef
Tapio Ab
tfn 040 573 9168
lauri.saaristo(at)tapio.fi

 

 

.