Utbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten ges på webben | Skogscentralen

Utbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten ges på webben

Finlands skogscentral erbjuder aktörer i skogsbranschen och skogsägare en avgiftsfri webbkurs i egenkontroll i en elektronisk lärmiljö på webben. Anmälningen öppnas för aktörerna den 19 september. På den första utbildningen får deltagarna sätta sig in i mätningar som ska göras vid tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Utbildningen har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Skogsaktörerna kan delta i Skogscentralens nya avgiftsfria webbutbildning där man går igenom fördelarna med egenkontroll och olika mätmetoder. Kursen öppnas i den elektroniska lärmiljön Gimlet och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.

Den första utbildningen ger handledning i hur en skogsägare eller en skogsarbetare i terrängen kan följa upp kvaliteten på slyröjning och vård av ungskog.  Demonstrationsvideor visar hur man gör provytemätningar av odlingstätheten och avgången samt bestämmer beståndets höjd, diameter och ålder. På videorna repeteras också Kemera-stödvillkoren för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog.

I kursen ingår repetitionsuppgifter och ett slutprov som säkerställer kunskapen. Lärmiljön på webben ger anvisningar om hur användaren ska gå vidare och därför är det enkelt att avlägga kursen.  Utbildningen i egenkontroll har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Egenkontrollen förbättrar kvaliteten på skogsarbetena

Målet med webbutbildningen i egenkontroll vid skogsvård är att förbättra kvaliteten på skogsarbetena och öka tillämpningen av den information som fås vid egenkontrollen.

- De som gått kursen kan kontrollera resultatet av sitt arbete med hjälp av terrängmätningar och jämföra det med instruktionerna och målen. Egenkontrollen harmoniserar arbetssätten bland skogsaktörerna och skapar goda förutsättningar för skogens tillväxt, säger projektchef Jussi Pasanen vid Finlands skogscentral.

Med hjälp av de uppgifter som fås vid egenkontrollen kan aktörerna uppdatera informationen om sina kunders skogtillgångar i tjänsten MinSkog.fi eller i sina egna system. Egenkontrollen minskar behovet av aktörernas egna terrängbesiktningar eftersom information om utförda skogsvårdsarbeten kan distribueras effektivt. Uppgifterna från terrängmätningarna kan också utnyttjas för kvalitetsrapportering och eftermarknadsföring.

Anmälningen till webbutbildningen i egenkontroll sker på Skogscentralens webbplats. Alla anmälda får en användarkod och en länk till den elektroniska lärmiljön senast i mitten av den vecka som följer på anmälningen.

Mer information:
Jussi Pasanen
projektchef
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0402
jussi.pasanen(at)skogscentralen.fi

.