Ungskog vårdades i rekordtakt i fjol | Skogscentralen

Ungskog vårdades i rekordtakt i fjol

Det är fortfarande inte möjligt att söka Kemera-stöd för vård av ungskog. För andra arbetsslag går det däremot att söka stöd.

Finlands skogscentral fortsätter behandla Kemera-ansökningar också i år. I början av januari var 8 060 ansökningar i kö. De flesta av dem är ansökningar om stöd för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd som anlände i höstas. Den värsta rusningen torde kunna upplösas under våren.

Skogsägare kan nu lämna in Kemera-ansökningar nästan som normalt. Det enda stödet som inte går att söka just nu är det som gäller vård av ungskog.

Jord- och skogsbruksministeriet fattade beslut om ansökningsstopp för stödet för vård av ungskog i fjol. Stödet går igen att sökas från 1.5.2017, då ändringarna i Kemera-lagen träder i kraft.

För andra arbeten går det att söka stöd som normalt.

- Skogscentralen behandlar just nu ansökningar om stöd för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd som har lämnats in i maj–april i fjol. Nästan alla de här ansökningarna torde kunna sparas i januari, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Också ansökningarna som gäller vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling behandlas i januari.

I början av året fanns det 1469 anmälningar om verkställande av stödda skogsarbeten som ännu inte hade sparats hos Skogscentralen. Arbetet med att spara dem pågår hela tiden.

36 miljoner för arbeten i ungskog

Finlands skogscentral beviljade rekordmycket Kemera-stöd för skötsel av ungskog i fjol. Stöd beviljades för totalt 142 923 hektar.

Av de här arbetena var 29 procent tidig vård av plantbestånd och 51 procent vård av ungskog. Klenträd samlades in på 19 procent av arealen.

Mest arbete utfördes i Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra och Södra Savolax och Norra Karelen. Relativt sett samlades mest klenträd in i Lappland och i de österbottniska landskapen.

I fjol godkändes projekt för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd för 56,6 miljoner euro och 36 miljoner euro betalades ut i form av stöd. Det betyder att verkställandet av godkända arbeten till ett värde av 20,6 miljoner euro flyttades fram till i år.

I sin helhet fanns det vid årsskiftet arbeten i reserv till ett värde av kring 30–35 miljoner euro från de föregående årens ansökningar som ännu inte sparats.

På Skogscentralens webbsida går det att se statistik som visar användningen av Kemera-medel.

Mer information ger:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.