Tolkningsrekommendationerna om särskilt viktiga livsmiljöer har reviderats | Skogscentralen

Tolkningsrekommendationerna om särskilt viktiga livsmiljöer har reviderats

Finlands skogscentral har avfattat tolkningsrekommendationer om avgränsning och behandling av objekt som avses i 10 § i skogslagen De reviderade rekommendationerna förtydligar tolkningen av livsmiljöer som är viktiga för naturens mångfald. Tolkningsrekommendationerna har nu publicerats på Skogscentralens webbplats.

Aktörer i skogsbranschen kan ha hjälp av rekommendationerna till exempel vid planering av avverkningar och rådgivning till skogsägare. Rekommendationerna gör det enklare att lämna särskilt viktiga livsmiljöer utanför de områden som ska avverkas och att bevara en tillräckligt stor zon kring en viktig livsmiljö.

- Rekommendationerna är praktiskt inriktade och fokuserar på livsmiljöer där trycket på att avverka är som störst, som på områden vid småvatten samt på kärr och i lundar, säger chef för finansiering och granskning Jarkko Partanen vid Skogscentralen.

I tolkningsrekommendationerna har man beaktat domslut som grundar sig på skogslagen och etablerad tolkningspraxis. I rekommendationerna har man också tagit fasta på forskningsrön som gäller skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Rekommendationerna kommer vid behov att uppdateras utifrån nya rättsfall och undersökningsresultat.

Tolkningsrekommendationerna anger minimiavgränsningen enligt lagen

Tidigare år har tolkningsrekommendationerna delats ut på utbildningar som ordnats av Skogscentralen.

I de reviderade rekommendationerna har man preciserat avgränsningen av de omedelbara omgivningarna kring småvatten. Som minimikrav på hur breda omedelbara närmiljöer till småvatten ska vara har man fastställt beståndets längd på bägge sidor, oavsett väderstreck.

I tolkningsrekommendationerna är avgränsningen av skogslagsobjekt den miniminivå som föreskrivits i lagen. En skogsägare som vill trygga naturvärdena och mångfalden i sin skog bör skona ett större område kring skogslagsobjekten.

På Skogscentralens webbplats MinSkog.fi finns öppen information om särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen och var de är belägna. Den öppna informationen om livsmiljöerna och de reviderade tolkningsrekommendationerna gör det enklare än tidigare att beakta skogslagsobjekten vid behandlingen av skogen.
 
De reviderade tolkningsrekommendationerna finns bland blanketterna på Skogscentralens webbplats.


Mer information:

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.