Tallstekelskadorna väntas minska i västra Finland | Skogscentralen

Tallstekelskadorna väntas minska i västra Finland

Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren. Det är förstås också möjligt att skadegörelsen sprider sig till helt nya områden. Skogsägarna bör därför hålla uppsikt över sina tallskogar. 

Den röda tallstekelns framfart i de österbottniska tallskogarna började som ett ganska lindrigt och fläckvist barrätande redan sommaren 2018. Sommaren 2019 spred sig skadorna över ett tiotals gånger så stort område. Det sydligare skadeområdet täckte största delen av tallskogarna i Kauhajoki, Storå, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmola, Peräseinäjoki, Alavo, Kihniö, Parkano och Karvia. Ett annat område, som drabbades lindrigare den här gången, spred sig över hela Mellersta Österbotten, och tallstekelskador observerades också i de norra delarna av landskapet Södra Österbotten och söder om Jakobstad i Österbotten. 

Äter fjolårsbarr 

Den röda tallstekeln äter tallens fjolårsbarr från slutet av maj till mitten av juli. I juli fäller sig de fullvuxna larverna till marken och spinner en kokong runt sig. De nya vuxna steklarna flyger upp från marken och i augusti–september lägger de ägg i barren, och larverna börjar sedan igen äta barren i maj-juni följande år. 

Den röda tallstekelns larver äter nästan inte alls nya barr, vilket betyder att träden ofta återhämtar sig väl. De drabbade träden dör i allmänhet inte, men deras tillväxt hämmas. Tillväxtförlusten är betydande speciellt om steklarna äter barr två år i rad. 

En invasion av röda tallsteklar pågår typiskt i två till tre år och slutar när stekelstammen drabbas av naturliga fiender som virussjukdomar och parasiter. Förra gången den röda tallstekeln åt tallbarr på hundratusentals hektar i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Satakunta var åren 2008-2010. Då drabbades ungefär samma område som nu. Före det orsakade insekten omfattande skador i början av 1960-talet i hela södra Finlands tallskogar. De stora skadorna sker ofta i rena tallbestånd på karga växtplatser. Skadorna är betydligt lindrigare på bördigare områden där det huvudsakligen växer gran- och lövträdsdominerad skog. 

Under år då den röda tallstekeln orsakat svåra skador rekommenderas det att man skjuter upp avverkningar och plantskogsvård, eftersom steklarna om de fortsätter kommer att utsätta de kvarvarande träden ännu kraftigare då de är färre efter arbetet. Men så snart som ätandet upphört så bör skogsägarna inleda plantskogsvård, gallringar och även gödsling, eftersom det hjälper träden att få tillbaka sin barrmassa och därmed återställa tillväxten. 

Naturligt virus spred sig redan förra sommaren 

En tröst i situationen var när döende och döda larver påträffades på flera håll i båda skadeområdena vid månadsskiftet juni-juli 2019. Detta skvallrar om att en naturlig virussjukdom skulle vara på väg att rasera stammen av röd tallstekel. 

- Min egen bedömning är att stammen av röd tallstekel dog ut i en del drabbade områden redan sommaren 2019, alldeles i slutskedet av deras ätande. I andra områden hann larverna säkert förpuppa sig i marken, och de fullvuxna insekterna har lagt ägg i barren under hösten 2019. I de här områdena kan ätandet mycket väl fortsätta ännu sommaren 2020, men det tar snabbt slut när virussjukdomen sprider sig. Så gick det också för tio år sedan, åren 2009-2010, säger ledande experten Antti Pajula vid Finlands skogscentral.

Observationer av röd tallstekel kan anmälas till Finlands skogscentral. 

Tilläggsinformation: 

Antti Pajula 
ledande expert
Finlands skogscentral 
tfn 050 3140 377 
antti.pajula(at)skogscentralen.fi 

.