Slyröjningsobjekten har uppdaterats i MinSkog.fi | Skogscentralen

Slyröjningsobjekten har uppdaterats i MinSkog.fi

Genom att röja bort sly från plantskogen i rätt tid kan man trygga skogens tillväxt. I Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi har vi uppdaterat den fastighetsspecifika informationen om objekt som behöver tidig vård av plantbestånd. Aktörer i skogsbranschen kan se informationen i MinSkog.fi med skogsägarnas samtycke, och också i den öppna karttjänsten. Informationen gör det lätt att planera kommande skötselarbeten tillsammans med skogsägarna.

I Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi har vi uppdaterat informationen om områden som är i behov av tidig vård av plantbestånd. I materialet syns plantbestånd där barrträden har nått en meters höjd och vars tillväxt störs av lövträd som växer intill. 

Skogsbranschens aktörer kan se informationen i MinSkog.fi med skogsägarnas samtycke när de är inloggade i aktörstjänsten i MinSkog.fi. Man kan också använda den öppna karttjänsten för att se var det finns objekt som behöver plantbeståndsvård.  

Vi har hittat skötselobjekten genom att kombinera satellitdata, skogsdata och information från anmälningar om användning av skog. Figurer för vilka det redan har sökts Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd har plockats bort från materialet. 

- Materialet om slyläget som finns i MinSkog.fi är riktgivande, och man bör även kontrollera objekten på plats i terrängen, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Man kan studera objekten tillsammans med skogsägarna och planera kommande skogsvårdsarbeten. I den öppna karttjänsten kan man hitta nya potentiella arbetsobjekt enligt var på kartan de finns. I karttjänsten syns informationen enligt avgränsningarna från anmälan om användning av skog. 

Kemera-stöd finns att få för tidig vård av plantbestånd 

Den tidiga plantbeståndsvården är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena, eftersom den tryggar skogens kommande tillväxt och utveckling till värdefullt timmer. Om plantbeståndsvården försenas stiger också kostnaderna för arbetet.  

Det är bra att påminna skogsägarkunderna om att det finns statligt Kemera-stöd att söka för tidig vård av plantbestånd. Man kan få Kemera-stöd om arbetet har utförts på sammanlagt minst en hektar och de enskilda figurerna är minst en halv hektar stora. Arbetet kan inledas genast när man skickat in ansökan. 

Noggrannare information om villkoren för stödet finns på Skogscentralens webbplats

Tilläggsinformation: 

Objekt för tidig vård av plantbestånd samt karttjänsten:  

Eetu Myöhänen  
utvecklingsexpert 
Finlands skogscentral 
tfn 050 475 4067  
eetu.myohanen(at)metsakeskus.fi  

Kemera-stöd: 

Pekka Hovila  
chef för projektförvaltning  
Finlands skogscentral 
tfn 050 314 0372  
pekka.hovila(at)skogscentralen.fi

.