Skogslagen öppnas inte på nytt, genomgången av skogslagsobjekten fortsätter  | Skogscentralen

Skogslagen öppnas inte på nytt, genomgången av skogslagsobjekten fortsätter 

Skogscentralens datagranskning av de viktiga livsmiljöerna i skogslagen, som har varit avbruten sedan november på grund av evalueringen av skogslagen, återupptas. Detta i och med att minister Jari Leppä i mars meddelat att man inte kommer att öppna hela skogslagen för översyn. Därmed kan datagranskningen av materialet fortsätta.

Bedömningen av skogslagens konsekvenser blev klar i januari i år. 

När bedömningen var klar meddelade Jord- och skogsbruksministeriet att man utifrån bedömningen förbereder noggrannare praktiska åtgärder framför allt när det gäller att främja biologisk mångfald och bekämpa skogsskador. 

Som en åtgärd beslutade ministeriet att låta göra en tilläggsutredning om objekten som avses i paragraf 10 i skogslagen. I tilläggsutredningen synar man lagändringens konsekvenser för naturens mångfald närmare än i den utredning som redan gjorts. Nu letar man efter någon som ska genomföra tilläggsutredningen, och Skogscentralen är med och planerar utredningsarbetet. Utredningen görs under det här året. 

Utifrån bedömningen av lagens konsekvenser konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att man inte öppnar hela skogslagen på nytt för översyn. Den nuvarande skogslagen följs alltså fortsättningsvis. Det innebär också att Skogscentralen återupptar sin datagranskning av materialet om särskilt viktiga och andra viktiga livsmiljöer. 

Anvisningarna för datagranskningen har inte ändrats mycket, men några saker har preciserats. Till exempel när det gäller användningen av bakgrundsmaterial har instruktionerna förbättrats. 

- När vi gått igenom materialet med skogslagens paragraf 10-objekt går vi vidare till att kartlägga andra värdefulla objekt och letar i det materialet efter nya potentiella lagobjekt, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Bedömningen av skogslagens konsekvenser beställdes av Jord- och skogsbruksministeriet, och Naturresursinstitutet ansvarade för arbetet. 

Åtgärder som vidtas efter bedömningen 

Skogscentralen har kommit överens med Jord- och skogsbruksministeriet om att vi ska producera ny information om objekt som avses i paragraf 10 i skogslagen. 

- Speciellt producerar vi information om de nya livsmiljöerna som lagts till i lagen, till exempel skogsfräkenkärr och hjortrongrankärr, Lapplands brunmossar och stup, där väderstreckskravet har strukits, säger skogsdirektör Anna Rakemaa

I identifieringen av objekten används bland annat geodataanalyser. 

Skogscentralen förbättrar också informationen om andra värdefulla livsmiljöer i databasen. De uppgifterna kommer i fortsättningen att användas allt mer i rådgivningen för skogsägare och innehavare av avverkningsrätt. 

Tidigare nyheter om ämnet:  

Dataunderhållet av skogslagsobjekten väntar ännu på närmare besked (webbnyhet 14.1.2020) 

Dataunderhållet av skogslagsobjekten uppdaterar informationen (webbnyhet 14.11.2019)  

Skogscentralen har avbrutit genomgången av skogslagsobjekten (webbnyhet 7.11.2019)  

Tilläggsuppgifter: 

Jarkko Partanen 
chef för finansiering och granskning 
Finlands skogscentral 
tfn 050 336 8860 
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi  

Anna Rakemaa 
skogsdirektör 
Finlands skogscentral  
tfn 040 352 9080 
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi 

.