Skogscentralens tjänst för planerade avverkningar är tillgänglig igen | Skogscentralen

Skogscentralens tjänst för planerade avverkningar är tillgänglig igen

Finlands skogscentrals informationstjänst om avverkningsplaner kan användas igen, efter ett uppehåll i början av året. Efter önskemål från kunderna har vi lagt till nya funktioner i tjänsten. Nu kan användarna jämföra virkesutbudet med den största hållbara avverkningsmängden av industrivirke.

Skogscentralens prognostjänst för planerade avverkningar ger en uppskattning av virkesvolymen på marknaden i realtid.

Tjänsten är ett praktiskt hjälpmedel för aktörer i skogsbranschen som vill följa med utvecklingen av virkesutbudet i sitt eget område.

Tjänsten har förnyats och ger nu mer exakt information än tidigare om användningen av skog. Användarna kan jämföra virkesutbudets utveckling med de högsta hållbara avverkningvolymerna av industrivirke enligt den senaste riksskogsinventeringen, som offentliggjordes i höstas.

- Kunderna har önskat jämförelser just med siffrorna från riksskogsinventeringen, där räknekriterierna är de samma i hela landet. Fint att aktörerna i skogsbranschen har tagit vår tjänst i bruk och använder den aktivt i sitt arbete, säger Skogscentralens direktör Ari Eini.

Hjälp i planeringen av virkesköp

Aktörer i skogsbranschen kan ha nytta av tjänsten när de planerar sina virkesköp.

I tjänsten uppdateras automatiskt informationen om virkessortiment som står till buds på marknaden samt om användningen av skog indelat enligt avverkningssätt och ägarkategori. Användaren kan söka information enligt kommun, landskap, områdena för de regionala skogsprogrammen eller Skogscentralens serviceområden.

Prognosen innehåller också uppgifter om kumulativa summor på rotpriser och virkesvolymer.

Uppgifterna i tjänsten bygger på de anmälningar om användning av skog som kommit in till Skogscentralen och på våra skogsdata som täcker 12,7 miljoner hektar, alltså 90,5 procent, av de inhemska privatskogarna. Informationen i tjänsten har uppdaterats sedan 2016.

Tjänsten finns på Skogscentralens webbplats.
 

Tilläggsinformation:

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

Ari Eini
direktör
Finlands skogscentral
tfn 040 822 6445
ari.eini(at)skogscentralen.fi

.